För några dagar sedan hölls Sjukvårdens ledarskapsdag 2018 på KI med fokus på tillit och hur chefer i sjukvården kan bygga förtroende mellan olika nivåer och stuprör inom vården. Detta är ett årligen återkommande event arrangerat av Sjukvårdens Ledarskapsakademi.

I min inldedning fokuserade jag på min syn på tillit och ledarskap Tillit innebär att lita till den egna förmågan men även om att bli litad till. I dagens värld ser vi alltför ofta prov på motsatsen, det vill säga misstro och skepsis. En misstro till vetenskap, en skeptisk syn på internationellt samarbete och en känsla av utsatthet.

Tilliten är särskilt viktig i kunskapsintensiva verksamheter som vår egen, hos våra samarbetspartners inom hälso och sjukvården och i kunskapssamhället i stort. Det är en förutsättning för att våga tänka nytt, att utforska nya idéer och förslag.

Tillit och ett tillits baserat ledarskap bidrar till samverkan och skapar goda förutsättningar för långsiktigt hållbara partnerskap samt bidrar till att stärka de tvärvetenskapliga perspektiven.

Genom öppenhet och dialog tar vi ett gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling. Att låta sin verksamhet och sina resultat exponeras till andra. Att själv ta sig tid att lyssna, granska och ifrågasätta andras resultat och verksamhet. Detta bidrar också till att säkerställa en jämlik, trygg och säker arbetsmiljö.

Det tillitsbyggande arbetet måste ta tid. Men jag är övertygad om att det sparar tid på sikt. Bättre att skynda långsamt på ett sätt som är ordentligt förankrat i verksamheten.

Med ömsesidig respekt kan vi göra nya upptäckter och bidra till mer kunskap om livet och en bättre hälsa för alla.

Så låt oss gemensamt gå in i det nya året med tillit till varandra och våra samarbetspartners!

Overlooking everyone standing at the ground floor and the balcony’s at the Biomedicum inauguration ceremony on Friday, I felt very humble and a great gratitude to everyone who has contributed to make the vision about Biomedicum come true and to those who made the inauguration such a memorable event.
My sincere thanks to you all!

Biomusicum, I am always astonished what a lot of talent we have within KI. Your excellent performance really contributed to making this a special event and holds great promise for the future. I really hope you will continue to make Biomedicum alive with the sound of music.

A special thanks to Johanna Bylund, the heads of the five departments in Biomedicum, and everyone else who made the inauguration event such a memorable day.

Biomedicum came true thanks to visions, strategic choices and actions taken by many of you and by our predecessors. I feel very humble being part of the KI management that shares these visions and these strategic choices and that now have the opportunity and the responsibility to exploit the full potential of Biomedicum.

Many are you, who have invested countless of hours in this project, who have taken difficult decisions, who have made compromises and who have overcome hurdles. I hope that you now feel proud of what has been achieved.

My speech at the inauguration ceremony follows below,
Karin

Guests, friends and colleagues,

There was a vision that Stockholm would be a world leading Life Science cluster by 2025.
There were strategic choices made to invest in modern infrastructures to remain competitive.
There were actions taken to build advanced laboratories and today we inaugurate the Jewel in the Crown, Biomedicum.

These were visions, these were strategic choices and these were actions taken by some of you who are here to celebrate with us today and by our predecessors. Now it is our opportunity and it is our challenges to exploit the full potential of Biomedicum.

As we now develop our new Strategy, a strategy that will bring us into 2030, we talk about the global university and we talk about the collaborating university and this is exactly what Biomedicum stands for.

Biomedicum is a building where Karolinska Institutet reaches out to the world, where we drive the development of knowledge about life, and work to promote health for everyone. Biomedicum is an environment that brings the world to Karolinska Institutet, where we attract and welcomes colleagues and friends from all over the world.

Biomedicum is also an environment for collaboration, an environment for experimental research across disciplinary boundaries and for collaboration with clinical research. But most importantly it is an environment for collaboration between people. Biomedicum is in an example of how we, as a university, has collaborated  with Akademiska Hus to create a laboratory for the future. None of us could have done this alone.

My hope is also that the development of this fantastic physical environment will go hand in hand with the development of a good and safe working environment and a recognition of our shared responsibility for our environment.

Many of you have invested countless of hours in this project, you have taken difficult decisions, there were compromises, you overcame hurdles along the way, you have acquired new skills, you have made new friends….and maybe some enemies…and you have contributed to make history. The completion of Biomedicum constitutes a true land mark in the history of Karolinska Institutet.

Thanks to all of you who have contributed to and will contribute to make the Biomedicum vision come really true!

Förra veckan besökte jag och Björn Forslöw, från strategiska ledningskansliet, docenturnämnden. Det är alltid spännande att besöka olika grupperingar inom KI, att ta del av hela bredden i KIs verksamhet, att få en större förståelse för det omfattande arbete som bedrivs i olika grupperingar och få ett ansikte på dom som gör jobbet. Karolinska Institutet skulle inte kunna fungera utan alla de eldsjälar som brinner för sina frågor och deltar i olika grupperingar.
Docenturnämnden fyller en väldigt viktig roll inom Karolinska Institutet inte minst vad gäller fakultetsförnyelse och för att stödja hög kvalitet i KIs verksamhet. Att erhålla en docentur vid KI är ett viktigt steg i den akademiska meriteringen och docenturnämndens ledamöter lägger stort engagemang och mycket tid på att säkerställa en högkvalitativ process för att bli docent.
I detta fall tog besöket sin utgångspunkt i det som är ofrånkomliga när man går över i en ny organisation, att det uppstår frågor och osäkerhet. Det torde inte vara obekant för någon att KI står inför en organisationsförändring 2019. I en sådan övergång är det viktigt att ta tillvara erfarenhet, kompetens, ideer och tankar. Det är därför så viktigt för KI, och våra medarbetare, att vi får en mjuk övergång från nuvarande docenturnämnd till det nya docenturutskottet och jag är oerhört glad och tacksam att nuvarande ordförande, Jan Ygge, vice ordförande Anna Krook, liksom ledamöterna arbetar vidare under våren 2019.
Vi kommer i närtid att gå ut med utlysningar vad gäller intresse för uppdrag som ordförande i det nya docenturutskottet liksom medlemmar av detsamma. Så är du intresserad och engagerad, ta chansen och visa ditt intresse!
Själv ser jag fram emot att besöka fler av KIs verksamheter för dialog med våra kompententa, erfarna och engagerade medarbetare.

Some weeks ago, I wrote on this blog that I am sure we can do more than today to contribute to our shared environment.

Among ways that we as an organization as well as individuals can contribute to support our climate, I mentioned food. That the importance of the food we choose for the climate is something that I think we should start to discuss in an open dialogue. This includes the food that is served on campus, which should have a low climate impact, enabling our employees and students to make good food choices with a co-benefit for both health and the environment.

I am happy that we are now already seeing things happening and first out is the KI University Library.

No more meat at the library activities? Well, that could very well be the case. As from now, the university library of Karolinska Institutet (KIB) has decided that for all KIB activities and events, vegetarian food will be the preferred option.

Previously, the norm has been meat and those who want to have fish, vegetarian or vegan as food has had to ask for that specifically. Now KIB is turning this around so that vegetarian food is a priority and meat, fish and vegan are options.

This decision is based on a number reports and recommendations and the goal is not only to get us to eat more healthy, but also to make a concrete difference and  to be a responsible and active actor when it comes to one of the big threats of today: the climate change.

KIB challenges the rest of KI to do the same – and I would personally like to add this challenge also to our fellow universities both in Sweden and around the world.

Make a change – chose vegetarian food!

Read more about KIB’s norm breaking decision here.

And do not miss the Global Goals exhibition that is on display close to the “Torgen” in the university libraries.

However, although there is evidence that vegetarian diets reduce environmental impact there are also other aspects to consider. Human beings have developed on a mixed diet, but going into the future we should increase the amount of plant foods, significantly increase the intake of fish and reduce the amount of red meats. Finally and importantly, there are of course also a number of physiological and disease states where other diet aspects over rule those on the environment.

So as we often say: “Lagom” is best!

Last week an opinion article in Dagens Nyheter (https://www.dn.se/debatt/universiteten-maste-sjalva-borja-klimatomstallningen) was published by researchers at Swedish universities calling for universities to champion the adaptation to support our climate. I cannot judge whether a 50% reduction in 5 years of our greenhouse gas emissions is realistic, but this is what environmental science tells us is necessary in order to secure a safe climate for humanity and I am sure we can do more than today.

The universities primary contribution to a sustainable climate is through education and research. However, this is not contradictory to that we should enhance our efforts to reduce greenhouse gas emissions from our own operations.

Karolinska Institutets activities should be characterized by care for the environment, within and outside the university, as well as a strong societal responsibility and contribution to sustainable development within and outside Sweden.

Our action plan for environment and sustainable development 2016-2018 (https://ki.se/sites/default/files/2018/04/03/hp_miljo_hu_2016-2018_rektorsbeslutad_20161220_0.pdf) includes an efficient and with time climate neutral use of energy, to reduce the climate impact of our business trips, minimizing health and environmental risks associated with our experimental activities and sorting and reducing waste. Ann Rämme Strömberg, as environmental coordinator, plays a critical role in drafting and following this plan.

A well-functioning management system is one component
One important tool for a systematic approach in our work for the environment and sustainable development is a well-functioning management system. It is my ambition that KI should adhere to such a system.
However, there are many additional things that we as an organization as well as individuals can contribute to support our climate.

Energy usage Energy use is one of KI’s most significant environmental aspects and is thus a priority area in our environment and sustainability work. Many necessary energy saving measures are carried out in cooperation with KI’s property owners. KI has an overall objective to reduce the per square meter energy usage by 25 % in 2025 compared to 2010 levels. Importantly, Biomedicum has been awarded a Miljöbyggnad Silver certificate in accordance with Sweden Green Building Council standards and 440 square metres of solar cells are installed on its roof. Additionally, we as individuals can contribute by making sure to deactivate and turn off equipment when not in use.

Travel to work Of course there are many reasons why students and employees need to take the car to work. What we can do as an organization is for example to facilitate for those who choose to take the bicycle including providing appropriate changing and shower facilities. Hopefully, the new tube line with a stop just outside our campus will from 2025 make public transport more attractive.

Work related travel The Swedish government is strongly arguing for increased internationalization, an ambition which has KIs full support. In this regard there is a potentially built-in conflict with the sustainability goals. We have to acknowledge the importance of physical, face-to-face meetings, but we must encourage and facilitate virtual meetings and travel in a climate and energy smart way.

Food The importance of the food we choose for the climate is something that I think we should start to discuss in an open dialogue. This includes the food that is served on campus, which should have a low climate impact, enabling our employees and students to make good food choices with a co-benefit for both health and the environment.

The Swedish Higher Education Authorities thematic evaluation of sustainable development 2017; There is a need for improvement
In 2017, the Swedish Higher Education Authority evaluated the universities’ work with sustainable development and integration of sustainable development in education. KI, like the majority of universities, needs to improve the pedagogic competence and collaborate more with students and the business sector in this area.

To approach these needs for improvement, I have initiated a work group including KI teachers and members of the KI council for environment and sustainable development, Hanna Karlsson and Maria Niemi, the coordinator for our quality work, Britta Steneberg and the deans for education and doctoral education.
The group presently focuses on the following actions:
– Developing a combined teacher and PhD student web course on how sustainable development can be naturally, and in a relevant manner, integrated into our teaching and research.
– Integrating sustainable development topics in a compulsory PhD student course as well as basic courses in pedagogics.
– Developing a sustainable development tool-kit, with concrete examples of how sustainability issues can be integrated into higher education at KI.
– Developing questions in Exit polls, to capture students’ abilities as regards sustainable development and to be able to follow how these progress over time.

When we now outline our strategy 2030, sustainable development should be high on the agenda!

It is good to sometimes slow down and reflect both over all the activities that we have together completed as well as those that remain to be fulfilled. One year after the start of the #metoo movement represents a good such time for reflection. First, it is important to conclude that #metoo has led to a focus on critical issues relating to discrimination and sexual harassment at KI. I am happy that we have together completed a number of activities aimed at achieving change in the short and longer time perspectives.

One of my first measures, after testimonies about sexual harassment and sexual abuse within academia and in the medical profession emerged, was to assemble a work group with broad representation of experts, academic and administrative leaders and students. Our coordinators within equal opportunities play a critical role for the work of this group. It became immediately clear that the work group had to present activities both in the short as well as a longer term perspective.

Short term activities

The first year we have focused on clarifying and improving procedures: KI guidelines relating to harassment and discrimination have been revised and the website has been updated to clarify contacts for students and employees would they feel exposed to harassment or discrimination. Activities have been initiated to make our incident reporting system more relevant for students and routines have been established together with the Stockholm County Council relating to incidents occurring during practical training within the health care sector.

Additionally, KI staff and students were invited to lectures about preventing and handling sexual harassment. Such lectures should of course be regular events at our university!

Activities in the longer term perspective
In the more long term perspective we work to strengthen the leadership by including equal opportunities, gender and sexual harassment in our leadership training programmes for junior as well as more senior leaders.
Other more long term activities include integration of gender and equal opportunities perspectives in KI’s educational programmes. Recurrent training is conducted for students, clinical supervisors and teachers as well as included in pedagogic courses.

My sincere thanks to everyone that has been, and continuous to be, involved in this important work!

A research-based collaborative programme on sexual harassment and gender based discrimination in academia
In a nation wide initiative KI works together with a number of other universities and Government agencies to initiate a research-based collaborative programme on sexual harassment and gender based discrimination in academia. The proposed programme involves an overall sector prevalence study and, based on its outcome, several qualitative efforts with a focus on prevention and facilitation. The background includes a recent research review from the Swedish Research Council, which shows a lack of research-based knowledge about the prevalence, risk factors and not least the effects of the current preventive work within the area of sexual harassment and gender based discrimination.

Hopefully I will soon be able to come back with more details about this important initiative!

Förra veckan deltog jag i SUHFs förbundsförsamling. Pam Fredman och hennes utredningssekreterare deltog för att presentera nuläget för STRUT-utredningen, som ju ska presenteras den 3 december. Utredningen arbetar vidare utifrån tankarna om samlat anslag, fyraåriga högskolepropositioner och utvecklad dialog mellan regering och lärosäte. Att det finns olika uppfattningar i dessa frågor inom sektorn är känt. Vad gäller vikten av ökat basanslag och att en ny resursfördelningsmodell ska vara tillitsbaserad, långsiktig, kvalitetsdrivande och lärosätesspecifik mm är samstämmigheten i sektorn större. Ska bli spännande att ta del av den slutliga rapporten och att delta i den diskussion och debatt som kommer att följa. Det är ofta i detaljerna som förslagen blir riktigt konkreta och kommer i skarpt läge.

Horst Hippler, tidigare ordförande i den tyska rektorskonferensen och huvudförhandlare i Tyskland gentemot de stora vetenskapliga förlagen berättade om arbetet där man nu också går vidare med att påverka själva review processen genom att punktvis inte acceptera review uppdrag. Utvecklingen i Tyskland kommer alldeles säkert att ha bäring på utvecklingen i Sverige.
Vi fick också en beskrivning av ”Plan S Making Open Access a Reality 2020”. Detta är ett initiativ från forskningsfinansiärerna som lanserades i samband Science Europe tidigare i år och tar sin utgångspunkt i verklig öppen tillgång driven av forskningsfinansiärerna. Plan S innehåller tio principer vars tillämpning inom akademin säkrar öppen tillgång. ERC har ställt sig bakom de 10 principerna liksom Formas och Forte.

Aktuella studentfrågor presenterades av Jacob Adamovicz och Daniel Lindblom, ordförande respektive vice ordförande, för Sveriges förenade studentkårer. Man lyfte frågor om psykosocial hälsa hos studenter, en oerhört viktig men samtidigt komplex fråga. Man tog också upp boendefrågorna och reflekterade över STRUT och internationaliseringsutredningen. Det är väldigt spännande och nyttigt att få ta del av studenternas syn på vår gemensamma sektor, de representerar ju framtiden!

Slutligen vill jag gratulera Stockholms universitets rektor Astrid Söderberg Widding som blev vald till ordförande för SUHF för den kommande 2-års perioden!

In the last half year I had the chance to learn more about the Karolinska Institutet library (KIB) as I was tasked to review some of its functions. And last week I had the opportunity to discuss some of the outcomes and suggestions following this review with the staff at KIB.
Importantly, a university library has a central role in any university, first and foremost it is a place for maintaining, distributing and analyzing scientific literature and knowledge and a site for meeting and studying. KIB also supports learning and scientific communication as well as providing service to students. From the interviews emerged a very positive view of KIBs activities directed towards students.

Libraries are infrastructures for research and education and are part of the infrastructure landscape where there is presently a large focus on the need for such an infrastructures is Sweden to remain competitive in research as well as the challenges in identifying sustainable financial models.

KIB is really at the forefront in its field of expertise, as an infrastructure should be, and it might be a challenge to communicate what is available as state of the art to KI at large.

KI is now in a time of change and that also includes open access publishing. At least myself is only slowly starting to realize what this means in actual terms. That in the future all scientific publications will be freely available to everyone. In practice this means that instead of licenses for readership, universities and other research institutes will have licenses for publishing. In this forthcoming full open access landscape an important task for the library will be to coordinate the publishing costs.

Here, I will only mention one suggestion that will follow or review, to establish a library board with representatives from the core activities, an external member, representatives for students and staff as well as the head of KIB. Importantly, the board should represent the entire breadth of KI activities. The boards tasks should include to support the development and strategic focus of KIB. The board should review the library’s internal budget allocation and selection of subscriptions as well as approve KIB’s budget request. The board should be operative as of January 1st, 2019.

On Friday October 5th, I joined the 1st KI Doctoral Student Representatives Workshop organized by by the Doctoral Student Association (DSA).
I was asked to present on the topic “Why is student representation important for KI?”.
Students are an integral part of our university, your views are necessary for the continuous improvement of our activities.
Student perspectives are so important since you have grown up in a very different time than most of us and you have grown up in different parts of the world, really adding diversity.
Karolinska Institutet is an internationally leading medical university that competes on the global arena for talent and resources. How do we remain competitive? Here students can guide us what attracts the young generation.
Karolinska Institutet is in a time a great change. We are to roll out a new organization, to present a new strategy, to capitalize on investments in infrastructure and to adopt to a changing health care landsacep. Student perspectives are very important in this time of change.
At Karolinska Institutet we have over 2000 PhD students. A significant part of your research training is done in the context of our research groups. Good working environments, good academic environments and good infrastructure is critical for the success of your projects. As is of course PhD student courses of highest quality. So please, help us to improve our common environment.
My personal experience is that student representatives are very well prepared when joining different meetings and really bring new perspectives.
Speak up – When we say we want to hear from you, we mean it. Karolinska Institutet’s governance and various decision-making bodies depend on active student involvement, so please get involved and help improve our university and your own student experience.
My wish is that you will experience that your contributions make a difference and that you gain important competence and experience.

President of Medicinska Föreningen Iris Peña Arriarán explains the new organization of Karolinska Institutet

 

Today, I took a break from meetings to participate in KI loppet that explores our beautiful KI campus.

KI loppet is about showing the positive aspects of physical activity, it is about music, it is about joy and it is about social interactions.

This year we focused on health, we focused on well being and we focused on sustainable development. Three words that should characterize a medical university.

This year it was not about completing a distance fastest, it was about taking part.

As a university we have the responsibility to adhere to the united nations global goals as outlined in Agenda 2030, for society and for the globe. We also have a responsibility to create a sustainable KI. In line with this everyone was invited to make there own number tag, of reusable material of course.
Thanks to all the organizers who made the afternoon a success and for fixing such a nice late summer weather.

Ready to go!