English version below För en vecka sedan avhöll det utgående konsistoriet – med spridd placering i Biomedicums aula och med flertalet ledamöter uppkopplade på länk – sitt sista sammanträde för mandatperioden. Jag vill i förbifarten nämna två ärenden som behandlades. Det ena är att vi mottog beslutet med anledning av Universitetskanslersämbetets mycket omfattande granskning av […]

English version below När TV4 den 23 oktober sände programmet Kalla Fakta handlade programmet om Karolinska Institutets antagning till tandläkarprogrammet. Påannonseringen var braskande; TV4 hade funnit misstänkt jäv som ”gynnar barn till professorer och personal” i det alternativa urval till tandläkarprogrammet ”som har i uppgift att främja breddad rekrytering och arbeta för lika rättigheter och […]

English version below För ganska exakt tre år sedan tillträdde jag som ny ordförande för Karolinska Institutet. Det skedde sedan regeringen i Macchiarini-skandalens efterföljd beslutat att sparka delar av konsistoriet. Syftet med förnyelsen var – enligt dåvarande högskoleministern Helene Hellmark Knutsson – att ge KI möjlighet att genomföra nödvändiga förändringar och återupprätta förtroendet för institutet […]

English version below Konsistoriets beslut på måndagen att entlediga professor Karin Dahlman-Wright från uppdraget som prorektor var lika tungt som oundvikligt. Som alla vet anmäldes Karin Dahlman-Wright förra året för oredlighet i forskning. Enligt bestämmelserna i 1 kap. 16 § högskoleförordningen ankommer det på KI att låta utreda saken och på KI:s rektor att efter […]

Once again, the media are reporting on the Macchiarini scandal. This time, the focus is on the external investigation of KI that former Justice of the Supreme Court Sten Heckscher conducted in 2016 on behalf of the consistory. The reason for the media’s renewed interest is a recently published book by a former senior official […]

Media intresserar sig ånyo för Macchiarini-skandalen. Den här gången ligger fokus på den externa utredning av KI som förre justitierådet Sten Heckscher gjorde 2016 på konsistoriets uppdrag. Och utgångspunkten för rapporteringen är en i dagarna utgiven bok av en tidigare befattningshavare vid KI som kritiseras i Heckschers utredning. I boken beskriver sig den f.d. befattningshavaren som ett […]

In english below Redan i mitt första blogg-inlägg på denna sida i januari 2017 skrev jag om Macchiarini-affären, om hur jag såg på den och om det nyvalda konsistoriets uppgifter. Jag konstaterande att Macchiarini ställt till med åtskilligt och slutade inlägget med orden ”Men om han har bidragit till att få forskare att fundera ett […]

In English below Vid midsommar avslutade vi ett viktigt kapitel i Macchiarini-skandalens efterföljd när rektor fattade sitt beslut i det stora oredlighetsärendet avseende sex vetenskapliga artiklar med 43 författare inklusive Macchiarini själv. Vilket beslutet än blivit så hade det varit kontroversiellt. Själv har jag lätt att dela de värderingar och de resonemang som kommer till […]

In English below. Vid måndagens sammanträde med konsistoriet fastställdes en ny organisationsplan för KI. Därmed är grunderna fastställda för den ledningsorganisation som är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2019. Beslutet innebär att det kommer att inrättas en fakultetsnämnd med rektor som ordförande och ett fakultetsråd som ska säkerställa ett bra och fungerande […]

Last Friday Professor Ole Petter Ottersen was installed as our new Vice-Chancellor and as we now look ahead we see several challenges for us to deal with. We need to strengthen our students’ education. Nowhere else in our country are there so many professors gathered together but few of the students’ courses are today led by […]