Fysik på engelska- lost in translation?

Så har det gått nästan en vecka sedan eldprovet..eh jag menar fysikkursens början och även om jag anser att förberedelsetipsen har varit till hjälp så måste jag ändå säga att den här kursen inte alls är min starkaste sida. Jag har glömt nästan all min gymnasiekunskap i matematik och hade det inte varit för det faktum att en av mina kurskompisar är jättebra på matte och sjyst nog att hjälpa till så hade nog detta varit i princip omöjligt.

Den här kursen är också en av tre kurser som inom programmet ges helt på engelska. Examinationen däremot är på svenska. Tanken är att även de som läser utbyte och inte kan svenska ska kunna läsa delar av utbildningen, men vad innebär det då att läsa delar av utbildningen på ett annat språk och hur mycket engelska måste man egentligen kunna? Personligen är språk något som jag alltid har haft lätt för så jag tycker inte det är jobbigt att kursen är på engelska, men jag kan ändå tycka att just en kurs i fysik på engelska har sina speciella utmaningar, i synnerhet för att den typen av terminologi kan vara svår till och med på ett språk som man är modersmålstalare av.

För att ge ett konkret svar på frågan hur mycket engelska behöver man för att förstå kursen i sin helhet så motsvarar det kunskapsmässigt ungefär Engelska C/ Engelska 3, även om de officiella behörighetskraven endast kräver att man ska ha läst Engelska B/ Engelska 2 på gymnasiet.

Så vad kan man då göra för att känna sig säkrare i sina kunskaper? Jag rekommenderar att man läser den komplementerande litteraturen på svenska, frågar läraren så mycket man kan och kanske använder sig av någon form av online-ordlista eller översättningsvertyg  (till och med Google translate kan funka som ett första-hjälpen verktyg, men är inte jättetillförlitligt)

Vad anser ni? Känns det svårt att läsa kurser på engelska eller känns det som att det har blivit en naturlig del av alla utbildningar i Sverige?

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar