Lärdomar från sommarjobbet del 1

Välkomna återigen till hösten och den eviga frågan i dessa tider, behövs regnjackan eller inte innan man går hemifrån?

Det här inlägget ska lyckligtvis inte handla om otillförlitligt höstväder, utan om något mycket roligare, nämligen sommarjobb!

Under sommaren så jobbade jag på en privat hörselklinik i Stockholm i nästan två månaders tid. Innan jag berättar för er om alla de spännande sakerna jag lärde mig under tiden som jag jobbade där, vill jag bara passa på att tacka alla på företaget såväl chefer som medarbetare (om ni läser) för en väldigt trevlig och lärorik tid, jag hade väldigt roligt och återkommer gärna igen.

Hur fick jag då detta sommarjobb? Jo personal och lärare på Audionomprogrammet anordnade en mässa där olika hörselkliniker kom och presenterade sig för oss studenter, på så vis lärde jag känna personal på företaget och fick sommarjobb som koordinator/ receptionist.

Jobbet innebar bland annat att boka och ta emot patienter, hjälpa till med praktiska bestyr, räkna kassan, sälja tillbehör till hörapparater samt hjälpa patienter med mindre reparationer när apparaterna är trasiga. Nedan följer första delen av de saker jag lärde mig under mina två månader där;

  • Koordinatorns roll i hörselrehabiliteringen är större och viktigare än man skulle kunna tro: Koordinatorn är för det mesta den första personen som patienten/ kunden möter när de kommer till en privat hörselklinik. Koordinatorn behöver ofta hjälpa patienten att byta filter, domer och batterier på hörapparaterna.
  • Patienten läser sällan den medföljande instruktionsboken till hörapparaten, därför ska man vara extra tydlig med information: Eftersom hörapparaten är både en medicinsk och en teknisk produkt medföljer även en relativt tjock instruktionsbok med bland annat skötselråd och saker som det viktigt att patienten tänker på när de hanterar hörapparaten för att den ska fungera optimalt. Instruktionsboken är dock som nämnt, relativt tjock och kan ibland vara svår för patienten att ta till sig, så det är därför mycket viktigt att audionomen upprepar och förklarar saker kring hörapparaten och dess skötsel vid ett flertal tillfällen.
  • Ibland motsvarar förväntningarna inte verkligheten: Ibland har patienten en lite för hoppfull inställning till vad hörapparater kan åstadkomma för deras hörsel. Många vill gärna höra ”som vanligt” igen när de får sin apparat och kan bli besvikna när det inte blir så. Det här är fullt förståeligt, men hörsel är ett väldigt komplext samspel av psykologi och fysiologi och många olika faktorer inverkar på hur bra man hör, en hörapparat kan bara hjälpa en att höra så bra som möjligt men man kan i princip aldrig få tillbaka den hörsel man hade innan hörselnedsättningen. 

 

Detta var första delen av de erfarenheter jag fick med mig från mitt sommarjobb. I nästa inlägg tänkte jag ta upp skillnader och likheter mellan audionomens yrkesroll på sjukhus och privat klinik, stay tuned!

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar