Lärdomar från sommarjobbet – del 2

Det här är alltså del 2 av 3 där jag tar upp det jag har lärt mig av mitt sommarjobb. Denna gång ska det handla om skillnaderna och likheterna i audionomens yrkesroll på sjukhus och privat klinik. Eftersom detta var ett sommarjobb och inte en praktik gjorde jag själv inga mätningar men jag fick tillfälle att observera min audionomkollega och noterade några väsentliga skillnader i audionomens yrkesroll och uppgifter på privat klinik i jämförelse med sjukhus.

Audionomens uppgifter på sjukhus

  • Ta emot patienter, ta anamnes
  • Göra mätningar
  • Skriva journal, remittera patient vidare vid behov

 Audionomens uppgifter på privat klinik

  • Ta anamnes
  • Göra mätningar
  • Göra avgjutningar och beställa hörapparater
  • Prova ut hörapparaten med patienten
  • Följa upp med patienten om hen är nöjd med sin hörapparat

 

Detta är förstås lite av en generalisering. Uppgifterna för audionomer som jobbar på sjukhus innefattar även dessa uppföljning och diverse andra uppgifter, men mätning och diagnostik spelar här en central roll.

Audionomens roll på privat klinik handlar minst lika mycket om det uppföljande arbetet, alltså det som vi kallar för counseling, och hur patienten upplever att åtgärderna man har vidtagit har fungerat för de. Man kan säga att patientens upplevelse av vården hen har fått spelar en centralare roll i detta fall.

Vad ställer då det för olika krav på audionomen? Jag har tidigare tagit upp de egenskaper jag anser att en bra audionom bör ha här, dessa anser jag gäller, eller bör gälla generellt oavsett var man jobbar.  En betydande skillnad mellan dessa två arbetsplatser är att; på sjukhuset är audionomen just medicinsk personal vars uppgift det är att ta reda på hur det står till med din hörsel, medan på privat klinik har man även ett större ansvar för patientens psykologiska välbefinnande. Det är förstås alltid viktigt att känna in hur patienten mår, men på sjukhus är detta viktigast innan och under mätning, på privat klinik kan detta vara en stor del av hela rehabiliteringsprocessen.

Hoppas att ni har fått lite mer klarhet i hur vardagen på olika arbetsplatser kan se ut för oss. I sista delen av denna serie inlägg om reflektioner och lärdomar från mitt sommarjobb, så tar jag upp lite funderingar kring vad jag tror kommer vara viktigt för framtidens audionomer att tänka på/kunna.

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar