Lärdomar från sommarjobbet – del 3

Här kommer del 3 av 3 om sommarjobbet och allt jag har lärt mig därifrån. I det här inlägget tar jag upp vad jag tror kommer vara väldigt viktigt för framtidens audionomer att kunna och att tänka på i sitt yrkesutövande.

De flesta i vår patientgrupp är personer som är 50 år eller äldre. Man brukar säga att hörseln försämras gradvis efter att man fyller 25 år, eller enkelt uttryckt, det går utför efter 20, men skämt åsido, att regelbundet undersöka hörseln är lika viktigt som regelbundna synundersökningar.  Det här innebär förstås inte att alla som upplever försämrad hörsel också behöver hörhjälpmedel men för den som gör det är det viktigt att veta vilka valmöjligheter som finns.

Som patient har man möjlighet att antigen välja apparater från landstingets sortiment eller inom det som kallas för fritt val, skillnaden ligger dels i prisklassen men också inom den teknik som erbjuds vad gäller apparaten.

Tekniken utvecklas förstås hela tiden både vad gäller landstiges hörapparater  och apparater inom fritt val, det finns exempelvis  hörapparater som kan kopplas ihop mot mobilen och tvn. Som audionom måste man därför vara lika påläst kring den tekniska som kring den medicinska biten, detta tror jag kommer bli ännu viktigare för framtidens audionomer i takt med att allt blir mer automatiserat och synkroniserat.

En annan väldigt betydande aspekt är att framtidens Sverige statistiskt sett kommer att ha en allt äldre befolkning. Det innebär att det kommer att behövas många fler audionomer än de som jobbar idag redan till år 2028.

Sammantaget kan jag säga att mitt sommarjobb verkligen har fått mig att inse ännu mer än tidigare, hur viktigt och värdefullt audionomyrket är, och jag måste säga att det som gjorde mig allra gladast var att se en leende patient/kund säga hur mycket bättre de tyckte att de hörde med sin nya apparat.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Det är jag som bloggar