Jag undrar hur mycket sårvård ni har undervisning i på KI? Har ni haft någon praktisk träning i sårvård, Linda ben etc på ktc tex?
Vi hade en riktigt mastig föreläsning där vi gick igenom olika sorters sår och hur man bäst behandlar dom. Praktisk träning får man sen på praktiken då man kommer i kontakt med ”riktiga sår”. Jag tycker att jag har fått ganska bra grundläggande kunskaper om sårvård men självklart skulle det kunna vara ännu bättre. Jag tror dock att det är mycket upp till en själv som student att ligga på sina handledare under praktiken och vara tydlig med vad man vill/behöver öva på och se mer av. Detta skulle jag säga gäller för de flesta praktiska moment, det bästa är att öva på riktiga patienter. Vi övar en del på KTC också och man kan även själv gå dit och öva när man vill.

Undrar också om det finns några praktiska moment, rent generellt, som du tycker saknas i utbildningen?
Jag tyckte till en början att det var lite för lite övning på vissa praktiska moment, kanske för att man känner att man vill kunna allt på en gång. Men har insett nu senare under utbildningen att om man verkligen tar vara på dagarna på praktiken så får man extremt mycket praktisk övning som absolut gör att man har en bra grund att stå på när man är klar. Däremot är det som sagt mycket ansvar på en själv som student att ta för sig och vara tydlig med vad man vill lära sig och öva på.

Hur många veckors praktik har ni? Jag undrar också hur mycket barnsjukvård, akutsjukvård och psykiatri ni läser?
Här kan du se en översikt över utbildningens kurser och praktik de olika terminerna. Allt i grått är praktik. https://pingpong.ki.se/public/pp/public_courses/course05933/published/1571730884439/resourceId/26410106/content/UploadedResources/Terminsöversikt%20Campus%20SSKU%20HT19%20190912.pdf

I termin 5 har vi även en valbar kurs där du kan välja att läsa mer om barnsjukvård, akutsjukvård eller psykiatri om det är det som intresserar dig mest.
Vad tycker du är bäst med programmet o vad hade kunnat vara bättre?
Jag tycker helt klart att det bästa med programmet är att vi har så mycket praktik. Jag gillar också variationen i kurserna vi läser och att man får en väldigt bred kunskap. Gällande vad som hade kunnat vara bättre hade jag önskat att vi delades in i mindre klasser eller grupper som vi har under hela utbildningen, jag tror att diskussioner och sånt hade blivit bättre då och att personer som inte gillar att prata inför folk kanske hade blivit mer öppna. Det är en ganska stor klass och svårt att lära känna alla.

Vad kan jag som student kan söka för jobb inom vården efter termin 3?
De flesta sjukhus kräver att man läst minst 4 terminer av sjuksköterskeprogrammet för att få jobba som undersköterska, däremot finns det egentligen inget krav på detta så om det är någon avdelning eller inriktning du är extra intresserad av kan du alltid höra av dig direkt till dom och fråga.

Annars tror jag att det är väldigt bra och lärorikt att jobba på ett vård- och omsorgsboende eller ett stödboende.
Det viktigaste är dock att du söker dig till ett område som du tycker verka roligt, det tror jag att man får ut mest av! 🙂 

Jag har precis som du en fobi mot nålar. Jag hade kunnat tänka mig att ge folk sprutor, det skulle säkerligen gå bra efter att ha vant sig lite men blodprov och dylikt skulle nog ta en längre tid. Hur har det gått för dig med det än så länge och hur känns det nu? Hur ser arbetsplatserna på det?

Gällande att vara rädd för nålar så kommer du absolut lära dig att hantera det. Min fobi för nålar och sprutor är helt borta nu även om det såklart tog lite tid att komma över det. Oftast så tror jag att man kommer över det redan under studietiden då man börjar med att ta blodprover och ge injektioner på dockor, då är man sen van när man har praktik och gör det på riktiga människor. Man är egentligen mer nervös för att göra själva momentet rätt än för nålen i sig. Sen så är det många som jobbar som sjuksköterskor som inte själva gillar att bli stuckna för att ge blod osv, men så länge man klarar av att göra det på andra så är ju det inget problem. 
För att bli av med min fobi har jag dock velat känna mig lugn med att andra tar prover på mig också och har därför blivit blodgivare och vant mig vid nålar. 

Jobbar man på sjukhus eller liknande så händer det ju ganska ofta att folk går bort, hur hanterar du det?

Jag har under mina första år på utbildningen inte varit med om att någon patient gått bort och inte heller nu under sommaren då jag jobbat som undersköterska, så jag vet inte riktigt hur jag kommer att hantera det när det väl händer. Som tur är så händer det ju inte allt för ofta, men där det händer oftast kan jag tänka mig är på äldreboenden och på palliativa avdelningar där personer vårdas i livet slutskede.
Jag tror att det är något som kommer att vara jobbigt när man väl är med om det för första gången men som man också kommer att lära sig hantera.
Vad är det svåraste/jobbigaste du har varit med om på en praktikplats?
Det jag har tyckt varit svårt och jobbigt under praktikplatser har varit att inse hur utsatta och ensamma många personer är. Det är dock också självklart en ögonöppnare och får en att inse hur viktigt yrke det är man studerar till.
Man läser mycket om stress, att man tar med jobbet hem osv. Vad tycker du om det än så länge? 
Jag vet att det skrivs och pratas mycket om stress, dåliga löner, dålig arbetsmiljö osv. och det kan säkert stämma i vissa fall och på vissa avdelningar. Men börjar man jobba på ett ställe man trivs på med en bra patientgrupp, bra kollegor och jobbar för att ha en bra löneutveckling så tror jag inte att man kommer behöva känna så. Inom alla yrken finns det bra och dåliga arbetsplatser och det gäller att hitta en arbetsplats där man trivs och mår bra, då tror jag inte att man upplever överdriven stress och ”tar med jobbet hem”.
Efter man är klar med sjuksköterska utbildning har man möjlighet att plugga vidare som en läkare eller inte?

Om man vill bli läkare så måste man läsa hela läkarprogrammet. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig något från sjuksköterskeprogrammet. Även om man kan tro att yrkena är ganska lika så är det rätt stor skillnad på vad man gör. Sjuksköterskan är den som ansvarar för all omvårdnad av patienten och har ofta även ansvar för att hålla koll på allt som sker och om man behöver stöd från någon annan profession. Sjuksköterskan brukar kallas lite för ”spindeln i nätet”.
Läkaren är medicinskt ansvarig och ska ha koll på patientens medicinska utredning och behandling. Du kan läsa på Isabelles blogg om hur det är att plugga till läkare: https://blog.ki.se/kistudentenisabelle/
Mitt tips är att fundera på vad det är du egentligen vill jobba med och vilka ämnen det är som intresserar dig. Jag var lite sugen på att plugga till läkare innan jag började på sjuksköterskeprogrammet men kom underfund med att de naturvetenskapliga ämena inte tilltalar mig så mycket utan att jag föredrar den blandning av omvårdnad, medicin, etik, anatomi och patofysiologi som man läser på sjuksköterskeprogrammet.
Måste man läsa alla böcker som finns på litteraturlistorna? Om inte, vilka sidor ska man läsa? 
Vad roligt att du vill bli sjuksköterska! Det stämmer att man absolut inte ska/behöver läsa alla böcker från pärm till pärm. Man kommer inte ens behöva alla böcker utan litteraturlistorna är mer som ett stöd med tips på böcker som man kan använda för att uppnå målen.
Jag har hittills under utbildningen läst väldigt lite i böckerna och istället fokuserat på det som tas upp på föreläsningarna. Jag skriver ofta egna anteckningar utifrån dessa som jag sen använder för att plugga på inför tentor.
Vissa böcker kan man behöva då man skriver hemtentor och använda referenser.
Det finns studentebb som man får inloggning till när man påbörjar utbildningen, dock finns det inte där heller några listor med exakt vad man ska läsa utan man får läsa det man behöver för att uppnå de mål som finns.
Kan man förbereda sig inför sjuksköterskeutbildningen genom att läsa på?
Om du vill förbereda dig inför att börja plugga skulle jag tipsa om att repetera naturkunskap. Detta inför kursen i anatomi och fysiologi som är ganska krävande. Om du vill och hinner så kan du även börja läsa lite grundläggande anatomi så att inte allt är helt nytt. Jag hade inte gjort det men önskar att jag hade gjort det då det är väldigt mycket att lära sig under den kurssen.
Vad är det bästa med programmet? 
Jag skulle säga att det bästa med programmet är att det är så mycket praktik. Nästan halva utbildningen är praktik och man får en väldigt bra inblick i olika områden och inser vad man vill jobba med.Hur är det att sitta och plugga och lyssna på undervisningar, är det bra lärare? 
Jag skulle säga att många föreläsningar är super bra, men det finns självklart föreläsningar som är långtråkiga eller dåliga. Nästan alla föreläsningar är dock frivilliga så är det inte en bra föreläsning kan man alltid gå där ifrån och plugga själv istället 😊

Hur pluggar man inför läkemedelsberäkningen?
När jag pluggade inför läkemedelsberäkningen i termin 3 så fokuserade jag på att göra gamla tentor och övningsuppgifter. Kom ihåg att det inte är hela världen om man inte klarar den på första försöket, jag fick göra om tentan en gång och klarade den alltså på andra försöket. Just nu håller jag på att plugga inför läkemedelsberäkningen i termin 5 och pluggar på samma sätt. 

Vad för kurslitteratur som rekommenderas och vart kan man köpa kurslitteraturen?
I början av terminen får man en lista med rekomenderad kurslitteratur. Ingenting är obligatoriskt att köpa men vissa böcker kan vara bra att ha. Däremot brukar det även gå bra att låna på biblioteket i skolan. Om man vill köpa böcker är det billigast att göra det begagnat, till exempel på Blocket eller annan hemsida som säljer begagnad kurslitteratur. Det finns även en facebookgrupp som heter ”Kurslitteratur sjuksköterskeprogrammet Stockholm” där man kan fynda ibland!

Den andra frågan är hur mycket praktik är det under de tre åren på sjuksköterskeprogrammet?
Nästan halva utbildningen är praktik, det brukar variera mellan ca. 4-11 veckor per termin förutom i termin 1 då det är 1 veckas fältstudier.

Kan man göra utomlandspraktik, isåfall vilka länder kan man åka till?
Detta kan du läsa om här: https://blog.ki.se/kistudentenemma/utbytesstudier-pa-sjukskoterskeprogrammet/

Vad för mer praktiska moment än t.ex. blodtryck, blodprov och subukant injektion får ni göra på sjuksköterskeprogrammet?
Utöver de praktiska momenten du skrivit är det bland annat att sätta kateter, sond, intramuskulär injektion, såromläggningar m.m. som vi sjuksköterskor gör.

Hur många examinationer är det per kurs?
Vanligtvis är det en eller två examinationer per kurs, det beror lite på hur lång kursen är. Ibland är det vanliga tentor, ibland skriftliga inlämningar, ibland praktiska examinationer och ibland muntliga presentationer, så det varierar väldigt mycket vilket jag tycker är skönt.

Hur är studentmiljön? Trivs du på KI?
Jag tycker att studiemiljön på KI och alla lokaler är super fina och fräscha! Campuset i Flemingsberg där vi läser nästan alla kurser är ganska så nybyggt och det är därför super fint!

Hur många är man i klassen? 
Jag har för mig att vi var runt 150 st som började i termin 1. Nu är vi några färre då vissa hoppat av eller tagit uppehåll. Men klassen delas in i mindre grupper på seminarium och så, det är bara på vissa föreläsningar som man är allihopa.

Hur är det att studera på KI tycker du? Vore kul att höra lite tankar kring både för & nackdelar.
Jag tycker att fördelarna med KI är att det är ett stort universitet (dessutom Sveriges enda medicinska universitet) där man vet att all utbildning vilar på forksningsbaserad kunskap. Det är stora klasser vilket gör att det är väldigt många olika typer av människor i klassen och därför enkelt att hitta någon att umgås och plugga med.

Nackdelen med skolan är nog också storleken, det kan göra att det blir lite opersonligt och svårt att skapa en relation med lärare osv.
Tycker du att du lär dig/får det du behöver (från skolan) för att kunna utöva ditt framtida yrke väl i  framtiden? Alltså dem kunskaper som krävs för att jobba som sjuksköterska – typ kring det medicinska och omvårdnaden.

Jag tycker absolut att jag får med mig det jag behöver från utbildningen för att kunna jobba som sjuksköterska i framtiden. Däremot så tror jag också att jag kommer att märka när jag väl börjar jobba att det är mycket jag inte kan än, men som sjuksköterska blir man nog aldrig helt fullärd.
Jag tror också att det ligger mycket ansvar hos varje person att se till att man får med sig det man behöver. Vi har mellan 5-10 veckor praktik varje termin och under dom här perioderna tycker jag att man som student har ansvar över att se till att lära sig och få öva på de moment man känner sig osäker på.

Hur mycket praktik har ni? Inom vilka områden?

Första terminen har man 1 veckas praktik där man egentligen bara följer med på en avdelning på sjukhus för att se hur det fungerar.
Termin 2 har man praktik på ett vård- och omsorgsboende.
Termin 3 på avdelning på sjukhus.
Termin 4 på vårdcentral och inom psykiatrin.
Termin 5 inom akutsjukvård + en valfri kurs där man kan ha praktik.
Termin 6 inom geriatriken.
Hur är dom praktiska examinationerna? 
Vissa personer tycker att de praktiska examinationerna är väldigt jobbiga och det tyckte även jag till en början. Jag tror dock att det handlar om att öva mycket och känna sig bekväm med det man ska göra. Sen så är det inte värre än vilken annan examination som helst – misslyckas man så får man öva mer och göra om det.
Skulle du säga att ssk-programmet är ”prioriterat” på skolan?(tänker: det är så många olika program som studeras på KI dock – med hälsa/medicin/forskning som gemensam grund)
Jag skulle säga att sjuksköterskeprogrammet är ganska så prioriterat på skolan då det är ett av dom största. Ibland upplever jag dock att andra program har mer aktiviteter osv. men där ligger ju ansvaret på studenterna på dom olika programmen att engagera sig och utveckla sånt.

Undrar om du har skrivit något i din blogg om hur det är att jobba vid sidan om studierna?
Har läst och hört att studenter både rekommenderar att man inte jobbar extra, men också att man kan. Jobbade du extra under termin 1? Hur var det? Gick det bra att kombinera studierna med jobb? Hade du tillräckligt med tid för återhämtning mm?
Jag har inte skrivit något inlägg som handlar enbart om det (vad jag kan komma ihåg) men du kan använda sökfunktionen uppe i högra hörnet för att få upp inlägg där jag har skrivit om jobb.

Jag jobbade inte extra under termin 1 utan fokuserade då på att komma in i de nya rutinerna med plugget. Under hela termin 2 och 3 har jag dock jobbat minst varannan helg och ibland någon eftermiddag/kväll i veckan. Jag skulle säga att om man är bra på att planera så fixar man det utan problem. Dock får man ju såklart mindre tid för annat som att hänga med kompisar, träning osv.

Hur är det att plugga till sjuksköterska om man har barn?

Vi har flera i klassen som har barn och för dem verkar det fungera väldigt bra! Det finns en annan tjej som har bloggat och pluggar till sjuksköterska (dock på distans) och hon har skrivit mycket om hur det är att kombinera studier med barn. Du hittar hennes blogg här:

http://blog.ki.se/kistudentenlinnea/

Jag undrade bara hur är tempot på en en utbildning som du pluggar på, är det ständigt ny information man ska lära sig eller är det ok tempo. Vilket år började du att studera?

Jag skulle säga att det är ett ganska högt tempo. Men så är det nog på de flesta högskoleutbildningar. Det är ingen ”lätt” utbildning utan det är mycket att lära sig men har man bra studieteknik och är motiverad så är det inget problem. Sen så varierar det väldigt mycket beroende på vilken kurs man läser, vissa är ganska lugna och på vissa är det mycket högre tempo.

Jag började år 2017 när jag var 22 men det är väldigt blandat med åldrar i klassen. Vissa är vuxna och vissa kommer direkt från gymnasiet. Jag tror dock att det är en utbildning och ett yrke där det är bra att ha lite livserfarenhet, man lär sig väldigt mycket av att åka ut och resa eller prova på olika jobb så känn ingen stress med att börja plugga!

Hur ser du på framtiden med jobbmöjligheter och utvecklingsmöjligheter?

Gällande jobbmöjligheter så är det inga problem att få jobb med tanke på vilken brist det är på sjuksköterskor idag. Det finns även väldigt många olika områden att jobba inom vilket du kommer få lära dig mer om under utbildningen. Utvecklingsmöjligheter finns det också gott om, du kan vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom många olika områden, du kan forska, jobba för läkemedelsföretag m.m. Du kan dessutom alltid jobba dig upp och få mer ansvar eller bli chef för den avdelning du jobbar på.

Vad måste man ha läst på gymnasiet för att komma in på sjuksköterskeprogrammet? 

Det som krävs är grundläggande behörighet samt matte 2, naturkunskap 2 och samhällskunskap 1.  Vet du om din gymnasieutbildning var högskoleförberedande eller var det en yrkesutbildning?

Här kan du läsa mer om vad grundläggande behörighet innebär: https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Behorighet/

Om det är någon kurs du saknar för den behörighet som krävs så kan du alltid läsa den/dom på komvux. Jag hade till exempel inte läst naturkunskap 2 och läste den därför på komvux innan jag började plugga till sjuksköterska.

Hur mycket är det av VFU och VIL? Var brukar detta kunna vara?
Vi har ungefär mellan 5-10 veckors VFU per termin. Man får inte välja själv vart man ska vara utan blir placerad på olika platser som skolan fått via landstinget. Första terminen är man bara en vecka på ett sjukhus för att få prova på, termin 2 är man på ett vård- och omsorgsboende någonstans i Stockholm, termin 3 på sjukhus (Karolinska eller Södersjukhuset), termin 4 på vårdcentral, barnsjukvård och psykiatri. Termin 5 och 6 har jag inte haft än så de har jag inte stenkoll på. Men vart man kan bli placerad varierar alltså beroende på vilken VFU det är, om det är på sjukhus eller inom primärvård osv. Räkna med att kunna hamna inom hela Stockholm, men skolan brukar försöka placera en utifrån vart man bor så att alla ska få en någorlunda bra resväg.

Skulle du säga att det är en annan inriktning jämfört med andra sjuksköterskeprogram i Stockholm?
Jag skulle säga att alla sjuksköterskeprogram i Stockholm har lite olika inriktning. Jag vet att till exempel Röda Korset har mycket fokus på global hälsa, Ersta har väldigt mycket etik och vi på KI läser lite extra om forskning. Dock är såklart alla utbildningar likvärdiga men de har lite olika stort fokus på olika saker. Om du är osäker på vilken skola du ska välja så kan du alltid besöka skolan för att få en känsla av hur det är där. På KI kan du även ”skugga en student” under en dag och få följa med någon som pluggar till sjuksköterska. 

Jag ser på utbildningsplanen att det är omvårdnad, medicin, folkhälsovetenskap, samhälls-och beteendevetenskap. Var hittar man medicinsk kirurgi, gynekologi och pediatrik?
Under grundutbildningen till sjuksköterska så läser man inte så mycket medicinsk kirurgi, gynekologi och pediatrik. Detta ingår såklart lite i vissa andra kurser vi läser då man under alla kurser lär sig även om kvinnors och barns hälsa, men det är inga specifika kurser inom just dessa områden. I termin 5 har vi dock en valfri kurs där man kan fördjupa sig inom något område man finner extra intressant, till exempel barnsjukvård.

Förutom VFU och VIL, jag tänker de vanliga studierna, sker de på några andra platser än Solna/Huddinge?
De vanliga studierna sker nästan bara i Huddinge (Flemingsberg). Vi har en kurs i Solna nu i termin 4 men det är den första vi har där, annars har allt varit i Flemingsberg. 

Har du några tips inför tentan i patofysiologi i termin 3? 

Gällande patofysiologin är det en väldigt bred kurs med mycket information att lära sig. Det jag rekommenderar inför den är egentligen främst att repetera anatomi och fysiologi från termin 1 så att du känner att du har bra koll på det. Det är viktigt att ha koll på hur de olika organen och systemen i kroppen fungerar när de är friska för att förstå vad som blir fel när en sjukdom uppstår.

Hej! Läste på din ambassadörblogg om KTC där du skrev att ni får lära er sätta CVK? Får man som sjuksköterska sätta CVK eller rengör man den bara?

Isåfall har jag nog formulerat mig tokigt. Som sjuksköterska sätter man inte CVK utan man rengör den och får ta bort den också. Sjuksköterskor får dock sätta piccline som är en centralvenös infart som sätts i en ven i överarmen, men detta måste man gå en extra utbildning för att få göra.

Jo, jag undrar lite över hur en dag kan se ut? Hur många timmar behöver man vara i skolan och hur mycket behöver man plugga hemma? Anledningen till min fråga är för att jag är i ett väldigt stort behov av att jobba samtidigt och undrar därför lite hur jag kan få ihop både jobb och studier.

Dagarna ser väldigt olika ut beroende på vilken kurs man läser. Eftersom att det är heltidsstudier så räknar de med att man behöver lägga ca. 8 timmar per dag. De flesta kurser har dock krävt mindre tid än då. Ofta är det ca. 3 dagar i veckan man är i skolan och har föreläsning eller seminarium. Man börjar oftast 9 som tidigast och slutar senast 16, men självklart finns det undantag.

Ofta är man bara i skolan en halv dag, på förmiddagen eller eftermiddagen, och har tid för självstudier resten av dagen.

När man har praktik så är det 4 dagar per vecka och då ska man vara där en hel arbetsdag. Ofta är det antingen mellan 07-15 eller 14-21:30. Under dessa perioder blir det självklart svårt att jobba lika mycket. När man har vanlig skola så kan man absolut jobba lite mer. Det är dock svårt att säga exakt hur mycket då alla behöver olika mycket tid för att plugga hemma. Jag jobbar just nu varannan helg och någon kväll i veckan och tycker att det funkar bra.

Vad används ladok till och vad används ping pong till? Vart hittar jag kurserna och kurslitteraturen?

Pingpong är själva ”läroplattformen” där man kan logga in när man börjat plugga. Där samlas info om varje kurs, schema, webbföreläsningar, man lämnar in inlämningsuppgifter osv. KI håller däremot på att byta ut pingpong mot en annan hemsida som heter Canvas så de flesta kurserna ligger i Canvas nu.

Men Pingpong och Canvas kan du alltså inte logga in på fören du väl börjat plugga.

På Ladok registrerar man sig på kurserna man ska läsa varje termin. Detta brukar man kunna göra ungefär en vecka innan kursstart, och man har några dagar in på kursen på sig att göra det också. Detta behöver du nog inte heller göra nu utan ni borde få information om det under er första dag.

Om du vill komma åt schema, information om kurser och kurslitteratur innan du börjat läsa kursen så finns de länkat via programwebbsidan.

Den hittar du om du går in på ki.se -> Utbildning -> Program och kurser -> Alla program -> Sjuksköterskeprogrammet.

I texten där finns programmets webbplats länkad. När du kommit in på den kan du klicka på ”Programinnehåll” och sen ”Programmets kurser”. Då får du upp länkar till alla kurser under hela programmet. Du kan gå in på var och en av kurserna och läsa mer om kursen, ibland finns ett schema man kan se, och så hittar du kursplanen. I kursplanen finns det rekommenderad kurslitteratur.

Om jag studerar sjuksköterskeprogrammet, vilken examen får jag? Bachelor eller diplom?
Och om jag fortsätter och studerar barnmorskeprogrammet? Och hur behandlas mina examen då? I Sverige och utomlands?

När du läser till sjuksköterska så får du en sjuksköterskeexamen och en Medicine kandidatexamen. Om du läser vidare till barnmorska så får du en barnmorskeexamen och en Medicine magisterexamen. Vad detta motsvarar utomlands vet jag tyvärr inte.

Har sjuksköterskor i Sverige en speciell uniform? Får man ha på sig en långärmad tröja under kläderna? Kan det finnas undantag när det gäller kläder?

Sjuksköterskor har ingen speciell uniform utan man har samma kläder som undersköterskor och läkare (iallafall på det sjukhuset jag är nu). Hur kläderna ser ut varierar lite mellan olika sjukhus och även om man jobbar på vårdcentral, äldreboende eller annat.

Man får inte ha långärmat på grund av att man måste kunna tvätta och desinficera händer och underarmar mellan varje patient. Här kan du läsa mer om klädregler: https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/vardhygien/basala-hygienrutiner-och-kladregler/kladregler/

Jag vet faktiskt inte om det finns undantag. Om det finns tror jag att det är upp till varje enskild arbetsplats att bestämma.