Ett dagpass på en vanlig sjukhusavdelning sträcker sig ofta mellan 07:00 – 15:30. Dessa tider gäller för sjuksköterskor och undersköterskor, medan läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer m.m. ibland kan jobba lite andra tider. Nu när vi har praktik på en KUA avdelning så gör vi allt arbete tillsammans i teamet (läs det här inlägget där […]

KUA – Klinisk Utbildningsavdelning KUM – Klinisk Utbildningsmottagning Just nu har jag praktik på en KUA avdelning vilket innebär att avdelningen drivs av studenter, dock självklart med stöd av handledare. Vi är sjuksköterskestudenter, läkarstudenter, fysioterapeutstudenter och arbetsterapeutstudenter som arbetar i team. Poängen med den här praktikperioden är just att arbeta interprofessionellt och att samarbeta i […]