Jag undrar är det svårt att studera till sjuksköterska?  Kurserna i utbildningen är väldigt varierande och det finns absolut kurser som är ganska svåra. Däremot är det inte omöjligt och man får alltid flera chanser att göra om en tenta om man inte klarat den. Är svårt med självstudier?  Jag trivs väldigt bra med självstudier […]

Jag har hört att anatomikursen i första terminen är väldigt svår? Kan man förbereda sig inför den?  Det stämmer att anatomikursen är svår och jobbig. Det krävs att man lägger ner mycket tid och går på alla föreläsningar. Om man gör det så kommer man klara tentan. Kanske inte på första försöket, och det är […]