Här kommer en fortsättning på vad vi gjorde när jag läste Global Hälsa i Tanzania. Ni hittar dom tidigare inläggen under kategorin ”Global Hälsa / Tanzania”. Kursen gick ut på att lära sig mer om folkhälsa, global hälsa och vilka faktorer som påverkar hälso- och sjukvården i ett land. Vi studenter fick därför inte göra […]