Andra terminen så sjuksköterskeprogrammet

Hej,

Jag tänkte berätta lite om upplägget på andra terminen här på sjuksköterskeprogrammet på KI. När man börjar andra terminen känner man sig nästan som ett proffs jämfört med hur nervös man var när man började första terminen. Det är så skönt att ha kommit in i skolan och klassen, samtidigt finns det många personer i klassen man inte känner än vilket jag dock tror kommer med tiden.

Under termin 2 läser vi endast två kurser. En kort kurs i forskningsmetodik (6hp) som vi redan är klara med. Den andra kursen heter Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa och sträcker sig över resten av terminen. Denna kurs är alltså väldigt lång men uppdelad i flera olika moment.

Momenten som kursen består av är:
Moment 1 Grundläggande hygien, mikrobiologi och immunologi, 3,0 hp
Moment 2 Farmakologi och läkemedelshantering, 3,0 hp
Moment 3 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar i hälsa och ohälsa, 8 hp
Moment 4 Verksamhetsintegrerat lärande; kliniska färdigheter, 1,0 hp
Moment 5 Verksamhetsintegrerat lärande; verksamhetsförlagd utbildning, 9 hp

Just nu är vi inne på första momentet vilket är väldigt intressant. Senare under kursen blir klassen indelade i två olika grupper, A och B, som läser de olika momenten i lite olika ordning. Jag har hamnat i grupp A vilket betyder att jag har praktik redan om fem veckor!

Praktiken denna termin (moment 5) sträcker sig över 6 veckor. Vi ska vara 5 veckor inom äldreomsorgen och så har vi 1 veckas projektarbete/praktik på vårdcentral. Jag ser verkligen fram emot den här terminens praktik och tror att vi kommer få öva en hel del på omvårdnad vilket ju är sjuksköterskans specialistområde. Innan praktiken läser vi moment 4, kliniska färdigheter, där vi bland annat får lära oss att ta blodprov m.m. på skolan. Detta görs på Kliniskt Träningscentrum (KTC) på Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Berättar mer om det i ett annat inlägg!

Inlämning av sista uppgiften i forskningsmetodikskursen. (Det var verkligen ett långt ord!)

0 kommentarer

Relaterade inlägg