Läkemedelsberäkning har varit ett hett ämne när det kommer till frågor jag fått från er. Många är nervösa och oroliga och det går mycket rykten kring att läkemedelsberäkningen är väldigt svår. Man måste få alla rätt för att klara tentorna i läkemedelsberäkning vilket ju är väldigt logiskt – det är självklart att vi måste vara […]

Jag undrar är det svårt att studera till sjuksköterska?  Kurserna i utbildningen är väldigt varierande och det finns absolut kurser som är ganska svåra. Däremot är det inte omöjligt och man får alltid flera chanser att göra om en tenta om man inte klarat den. Är svårt med självstudier?  Jag trivs väldigt bra med självstudier […]