Jag fick en fråga kring vilken typ av examinationer vi har haft hittills så jag tänkte dela med mig av svaret till er också. På sjuksköterskeprogrammet så har vi en blandning mellan salstentor, hemtentor och praktiska examinationer. Kursen vi läst i omvårdnad har varit uppdelad i tre moment. Det första momentet examinerades genom ett test […]