Dagpass på KUA #proffsutbyte

Ett dagpass på en vanlig sjukhusavdelning sträcker sig ofta mellan 07:00 – 15:30. Dessa tider gäller för sjuksköterskor och undersköterskor, medan läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer m.m. ibland kan jobba lite andra tider.

Nu när vi har praktik på en KUA avdelning så gör vi allt arbete tillsammans i teamet (läs det här inlägget där jag skrivit om vad en KUA avdelning är) och alla i teamet jobbar därför mellan 07:00 – 15:30 när vi har dagpass. Rutinerna ser i stort sett likadana ut som på en vanlig vårdavdelning men kan såklart skilja sig något. Här kommer i grova drag vad vi gör under en dag:

07:00 – Läser på om patienterna enligt SBAR – situation, bakgrund, aktuellt och rekommendation.
Vi börjar med att läsa om ”Situation”, alltså varför patienten är på avdelningen. Situationen kan till exempel vara att patienten ska få en höftprotes.
I ”Bakgrund” läser vi om patientens tidigare sjukdomar och hälsotillstånd som kan vara viktigt för oss att veta under vårdtiden.

07:15 – Rapport från nattpersonalen.
De som jobbat under natten berättar för oss om ”Aktuellt”, hur patientens tillstånd är just nu och ”Rekommendation”, vad som är planen framöver.

07:30 – Avdelningsarbete/teamarbete
Vi går ut på avdelningen och träffar patienterna och börjar jobba. Som sjuksköterska innebär detta bland annat att ta vitalparametrar, att ta blodprover, ge läkemedel, förbereda patienter inför operation och utvärdera patienter efter operation.

08:55 – 09:15 – Frukost! 

09:15 – 10:00 – Rond
Här kan ni läsa läkarstudenten Isabelles inlägg om vad en rond är. På en KUA avdelning är det vi studenter som håller i ronden och går igenom varje patient enligt SBAR. Alla professioner får säga sitt gällande det aktuella tillståndet och planen framöver och så lägger vi gemensamt upp en plan för vad som ska göras under dagen och om patienten eventuellt ska åka hem eller vidare till rehab.

10:00 – 10:30 Bedside-rond 
I teamet går vi runt till patienterna och pratar med dom om det vi sagt under ronden och vi planerar dagen tillsammans med patienten.

10:30 – 12:00 Avdelningsarbete/teamarbete 
Nu jobbar vi med det vi kommit fram till under ronden. För en patient som har opererats kan det handla om mobilisering (röra på sig, eventuellt komma upp och gå), att äta och dricka, se till att patienten är ordentligt smärtstillad, att patienten har stabila vitalparametrar, att patienten kan kissa ordentligt, att förbandet ser bra ut m.m. Här har alla professioner sitt eget ansvarsområde och expertis och i den utsträckning det går följer vi med varandra in till patienten för att lära oss av och med varandra.

12:00 – 13:00 – Lunch varvat med avdelningsarbete
I regel har man 30 minuters lunchrast när man jobbar på en vårdavdelning och vi löser av varandra för att det alltid ska vara personal ute på avdelningen.

13:30 – Bedside-rond med kvällspersonalen
Klockan 13:00 kommer kvällspersonalen och börjar läsa på om patienterna enligt SBAR. Vid 13:30 har vi en till bedside-rond där vi i teamet går in till patienten, presenterar kvällspersonalen och diskuterar eventuellt nytt som dykt upp under dagen.

14:00 – 15:30 Avdelningsarbete, fika och reflektion
Vi fortsätter jobba med patienterna, för en sjuksköterskestudent innebär detta ofta postoperativa kontroller, utskrivningssamtal med patienter, journalföring och läkemedelsadministration (antibiotika, smärtstillande m.m.). När vi kan tar vi en kort rast och avslutar dagen med reflektion i teamet tillsammans med handledaren.

1 kommentarer

Relaterade inlägg