Examinationer under första terminen

Jag fick en fråga kring vilken typ av examinationer vi har haft hittills så jag tänkte dela med mig av svaret till er också. På sjuksköterskeprogrammet så har vi en blandning mellan salstentor, hemtentor och praktiska examinationer.

Kursen vi läst i omvårdnad har varit uppdelad i tre moment. Det första momentet examinerades genom ett test som man gjorde hemifrån över internet, testet bestod av sant/falskt frågor.
Moment två examinerades genom en muntlig presentation på ca. 5-10 minuter där man skulle ha en PowerPoint som stöd. Man behövde dock inte presentera inför hela klassen utan endast för den seminariegrupp man blivit indelad i som är ca. 15 personer. Det är en hel del muntliga presentationer under studietiden så trots att alla är nervösa över detta i början så kommer man att lära sig det med tiden. Dessutom kan du glädja dig med att du inte är den enda som är nervös, jag lovar att alla andra är minst lika nervösa som du!
Moment 3 examineras genom en skriftlig hemtenta i slutet av teminen som ska vara ca. 6 sidor. Parallellt med kursen har det även varit en del obligatoriska seminarium.

Kursen ”Anatomi och fysiologi” som vi också har läst examinerades genom salstentor. Det var två stycken salstentor där det var en mix av flervalsfrågor och skrivfrågor. Vi hade även en praktisk examination i blodtrycksmätning. Även under denna kurs var det andra obligatoriska moment som man var tvungen att delta i, tex. hur man mäter EKG, en skriftlig grupptentamen och andra seminarium som man också gjorde i grupp.

Det är alltså en blandning av obligatoriska seminarium, internetbaserade tester, hemtentor, praktiska examinationer och salstentor vilket jag tycker fungerat super bra. Det allra roligaste tycker jag är det praktiska där man verkligen får öva på sånt som man i framtiden kommer att jobba med.

Hoppas ni fått lite klarhet i upplägget. Har ni några frågor är det bara att maila mig eller fylla i formuläret här till höger.

2 kommentarer

Relaterade inlägg