Forskningsmetodik

Hallå på er!

Sedan förra veckan läser vi en kurs i forskningsmetodik som sträcker sig över 4 veckor. Tanken är att den ska vara förberedande inför examensarbetet som vi ska skriva i vår. Hela den här kursen läser vi på distans och det var därför bara första dagen som var på campus.

Tanken är att vi i små grupper ska göra en ”mini-studie” och sen skriva en rapport om den. Jag och min grupp blev tilldelade att göra en enkätstudie och valde att ta reda på vilka självrapporterade faktorer, attityder och barriärer som kan hindra människor från att utföra hjärt-lungräddning.

Om ni vill vara med och hjälpa oss får ni gärna svara på vår enkät genom att gå in på länken här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNLw1O4Ve6Hr3nHYFTBjYiD_wKNqZEYwvLLSN_zCMx4RWpnw/viewform?usp=sf_link

Bortsett från det här håller jag på att förbereda inför kursen i Global Hälsa där jag ska åka på praktik/fältstudier till Tanzania i två veckor!! Återkommer och berättar mer om det!

0 kommentarer

Relaterade inlägg