Frågor och svar del 6

Vad är det bästa med programmet? 
Jag skulle säga att det bästa med programmet är att det är så mycket praktik. Nästan halva utbildningen är praktik och man får en väldigt bra inblick i olika områden och inser vad man vill jobba med.Hur är det att sitta och plugga och lyssna på undervisningar, är det bra lärare? 
Jag skulle säga att många föreläsningar är super bra, men det finns självklart föreläsningar som är långtråkiga eller dåliga. Nästan alla föreläsningar är dock frivilliga så är det inte en bra föreläsning kan man alltid gå där ifrån och plugga själv istället 😊

Hur pluggar man inför läkemedelsberäkningen?
När jag pluggade inför läkemedelsberäkningen i termin 3 så fokuserade jag på att göra gamla tentor och övningsuppgifter. Kom ihåg att det inte är hela världen om man inte klarar den på första försöket, jag fick göra om tentan en gång och klarade den alltså på andra försöket. Just nu håller jag på att plugga inför läkemedelsberäkningen i termin 5 och pluggar på samma sätt. 

Vad för kurslitteratur som rekommenderas och vart kan man köpa kurslitteraturen?
I början av terminen får man en lista med rekomenderad kurslitteratur. Ingenting är obligatoriskt att köpa men vissa böcker kan vara bra att ha. Däremot brukar det även gå bra att låna på biblioteket i skolan. Om man vill köpa böcker är det billigast att göra det begagnat, till exempel på Blocket eller annan hemsida som säljer begagnad kurslitteratur. Det finns även en facebookgrupp som heter ”Kurslitteratur sjuksköterskeprogrammet Stockholm” där man kan fynda ibland!

Den andra frågan är hur mycket praktik är det under de tre åren på sjuksköterskeprogrammet?
Nästan halva utbildningen är praktik, det brukar variera mellan ca. 4-11 veckor per termin förutom i termin 1 då det är 1 veckas fältstudier.

Kan man göra utomlandspraktik, isåfall vilka länder kan man åka till?
Detta kan du läsa om här: https://blog.ki.se/kistudentenemma/utbytesstudier-pa-sjukskoterskeprogrammet/

Vad för mer praktiska moment än t.ex. blodtryck, blodprov och subukant injektion får ni göra på sjuksköterskeprogrammet?
Utöver de praktiska momenten du skrivit är det bland annat att sätta kateter, sond, intramuskulär injektion, såromläggningar m.m. som vi sjuksköterskor gör.

Hur många examinationer är det per kurs?
Vanligtvis är det en eller två examinationer per kurs, det beror lite på hur lång kursen är. Ibland är det vanliga tentor, ibland skriftliga inlämningar, ibland praktiska examinationer och ibland muntliga presentationer, så det varierar väldigt mycket vilket jag tycker är skönt.

Hur är studentmiljön? Trivs du på KI?
Jag tycker att studiemiljön på KI och alla lokaler är super fina och fräscha! Campuset i Flemingsberg där vi läser nästan alla kurser är ganska så nybyggt och det är därför super fint!

Hur många är man i klassen? 
Jag har för mig att vi var runt 150 st som började i termin 1. Nu är vi några färre då vissa hoppat av eller tagit uppehåll. Men klassen delas in i mindre grupper på seminarium och så, det är bara på vissa föreläsningar som man är allihopa.

Hur är det att studera på KI tycker du? Vore kul att höra lite tankar kring både för & nackdelar.
Jag tycker att fördelarna med KI är att det är ett stort universitet (dessutom Sveriges enda medicinska universitet) där man vet att all utbildning vilar på forksningsbaserad kunskap. Det är stora klasser vilket gör att det är väldigt många olika typer av människor i klassen och därför enkelt att hitta någon att umgås och plugga med.

Nackdelen med skolan är nog också storleken, det kan göra att det blir lite opersonligt och svårt att skapa en relation med lärare osv.
Tycker du att du lär dig/får det du behöver (från skolan) för att kunna utöva ditt framtida yrke väl i  framtiden? Alltså dem kunskaper som krävs för att jobba som sjuksköterska – typ kring det medicinska och omvårdnaden.

Jag tycker absolut att jag får med mig det jag behöver från utbildningen för att kunna jobba som sjuksköterska i framtiden. Däremot så tror jag också att jag kommer att märka när jag väl börjar jobba att det är mycket jag inte kan än, men som sjuksköterska blir man nog aldrig helt fullärd.
Jag tror också att det ligger mycket ansvar hos varje person att se till att man får med sig det man behöver. Vi har mellan 5-10 veckor praktik varje termin och under dom här perioderna tycker jag att man som student har ansvar över att se till att lära sig och få öva på de moment man känner sig osäker på.

Hur mycket praktik har ni? Inom vilka områden?

Första terminen har man 1 veckas praktik där man egentligen bara följer med på en avdelning på sjukhus för att se hur det fungerar.
Termin 2 har man praktik på ett vård- och omsorgsboende.
Termin 3 på avdelning på sjukhus.
Termin 4 på vårdcentral och inom psykiatrin.
Termin 5 inom akutsjukvård + en valfri kurs där man kan ha praktik.
Termin 6 inom geriatriken.
Hur är dom praktiska examinationerna? 
Vissa personer tycker att de praktiska examinationerna är väldigt jobbiga och det tyckte även jag till en början. Jag tror dock att det handlar om att öva mycket och känna sig bekväm med det man ska göra. Sen så är det inte värre än vilken annan examination som helst – misslyckas man så får man öva mer och göra om det.
Skulle du säga att ssk-programmet är ”prioriterat” på skolan?(tänker: det är så många olika program som studeras på KI dock – med hälsa/medicin/forskning som gemensam grund)
Jag skulle säga att sjuksköterskeprogrammet är ganska så prioriterat på skolan då det är ett av dom största. Ibland upplever jag dock att andra program har mer aktiviteter osv. men där ligger ju ansvaret på studenterna på dom olika programmen att engagera sig och utveckla sånt.

0 kommentarer

Relaterade inlägg