Intramuskulär injektion

Förra veckan hade vi praktisk examination i att ge en intramuskulär injektion. Det är alltså en spruta som ges in i en muskel, tänk er när man får vaccin i överarmen.

Till en början var jag rätt nervös över det här då jag som bekant har varit extremt rädd för sprutor. Vi fick börja med en genomgång på Kliniskt Träningscentrum (KTC) i skolan tidigare i våras, för att sen öva på praktikplatserna. Jag fick ge min första injektion då jag hade praktik på vårdcentral och hade turen att få ge flera under den perioden. När jag sen hade praktik inom psykiatrin fick jag också möjlighet att ge intramuskulära injektioner nästan varje dag då flera patienter behövde detta.

En intramuskulär Injektion kan man ge på flera ställen, men de vanligaste är i musculus glutens maximus (den stora sätesmuskeln), eller i musculus deltoideus (deltammuskeln på överarmen). Injektionen kan även ges i musculus gluteus medius (i höften/sätesmuskulaturen) samt på två olika platser på framsidan av låret (musculus vastus lateralis och musculus rectus femoris).

Alla de injektioner jag har gett har dock varit i överarmen eller i sätesmuskeln. Vart man ger sprutan beror på vilket läkemedel som ska ges samt hur mycket. Är det mindre mängder läkemedel, tex en vaccinspruta, så brukar man ge den i överarmen. Ger man en större mängd så vill man hellre ge den i sätesmuskeln då den är mycket större.

Att göra själv de första gångerna är såklart alltid nervöst, men jag hade turen att ha så bra patienter. Jag tror att det viktigaste är att vara lugn och trygg i det man gör, och att inte vara rädd för att fråga sin handledare om man känner sig osäker på något. Jag brukar vilja se min handledare göra det en eller några gånger innan jag själv provar, då det såklart är annorlunda att ge en injektion till en riktig patient än på en docka i skolan. När man känner sig trygg med hur man ska göra så tror jag dock att det bästa är att bara göra det.

Jag hade som sagt väldigt tacksamma patienter där de flesta hade fått den här typen av injektion flera gånger förut och därför var beredda på hur det skulle gå till och kännas. Som student är man såklart väldigt noga med att göra allt rätt och jag fick därför höra flera gånger efter att jag gjorde väldigt bra ifrån mig och att det knappt kändes, vilket såklart känns väldigt bra att höra.

Examinationen görs sen på KTC där man får ett patientfall där man ska administrera och injicera läkemedlet på ett patientsäkert och korrekt sätt. Detta gör man på en docka inför en lärare.

Hämtad från: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=239196

Original by sv:Användare:Chrizz, 30 maj 2005 [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]

0 kommentarer

Relaterade inlägg