Ledarskap 4,5 hp

Nu är vi klara med kursen i psykiatri som avslutades med en skriftlig hemtentamen där man fick välja ett patientfall från sin praktikplats och svara på frågor kring. Oftast när vi har hemtentor så har man ungefär en vecka på sig att skriva där vi inte har några schemalagda föreläsningar eller seminarium, utan all tid är avsatt till att skriva på hemtentan.

De sista veckorna innan sommarlovet nu ska vi läsa en kurs i ledarskap som pågår i tre veckor. Kursen går ut på att förbereda oss blivande sjuksköterskor för att kunna handleda studenter och medarbetare, vara en klinisk ledare på arbetsplatsen och att kunna driva förbättringsprojekt inom vården.

Jag tror och hoppas att det blir en väldigt rolig kurs som är lite annorlunda från de andra kurser vi läst under det här året. Den här terminen har vi läst om primärvård och psykiatrisk vård och haft praktik inom dessa områden, så det blir kul att avsluta med något som är lite annorlunda.

Kursens upplägg verkar vara ganska bra med en blandning av obligatoriska föreläsningar, seminarium och så slutar det med examination genom ett skriftligt grupparbete och en presentation.

Jag tror att det är extremt viktigt med såna här kurser och skulle önska att det var ännu större fokus på detta under utbildningen. Det är mycket fokus på att lära sig om kroppen, sjukdomar, olika mediciner, medicintekniska moment och omvårdnad (vilket självklart är super viktigt då det är detta man gör på jobbet), men att utbilda sjukvårdspersonal i ledarskap och förändrings- och förbättringsarbete tror jag är super viktigt. Vi behöver få med oss verktyg för att bli så bra som möjligt på att jobba i team, utveckla vården för patientens bästa och att bli inspirerade till att förbättra. Jag tror att väldigt många sitter med bra idéer och tankar men saknar kunskap om hur man ska göra för att förankra detta i verkligheten. Hoppas på att den här kursen ger oss en bra grund för detta!

Firade att vi klarat psykiatrikursen med en ledig helg i Göteborg!

0 kommentarer

Relaterade inlägg