Sammanfattning av sjuksköterskeprogrammet – andra året

Nu när jag snart har läst hela sjuksköterskeprogrammet här på KI kommer en liten sammanfattning om de olika terminerna och vilka kurser som ingår i varje termin. Här kommer del två som handlar om det andra året på programmet, alltså termin 3 & 4. Klicka HÄR för att läsa om första året (termin 1 & 2) och HÄR för att läsa om tredje året (termin 5 & 6).

Termin 3

Vårdande vid ohälsa och sjukdom (30 hp): Kursen behandlar människans reaktioner vid ohälsa och sjukdom samt diagnostik, utredning, behandling och uppföljning. Patientens omvårdnadsbehov samt hur dessa bedöms, tillgodoses och, utvärderas studeras. Farmakologi och mikrobiologi fördjupas för att kunna planera, genomföra och utvärdera patientsäker omvårdnad. Inom vetenskaplig metodik studeras olika metoder för datainsamling. I kursen ingår 6 veckor verksamhetsförlagd utbildning inom somatisk slutenvård.
Campus – Distans

Den här terminen var tung och ganska svår, allt som ingick i den här kursen har flutit ihop lite för mig. Vi hade flera tentor efter med bara några veckors mellanrum, bland annat läkemedelsberäkning som många fasar inför då man måste ha alla rätt (läs mer om läkemedelsberäkning HÄR). Jag kommer ihåg att det var väldigt intressant att börja lära sig mer om olika sjukdomar och sjukdomstillstånd (patofysiologi) och att sen få koppla ihop det med farmakologi (läkemedel) och mikrobiologi (bakterier och virus). Det kändes som att man lärde sig att koppla ihop det man lärt sig under första året med olika sjukdomar och hur de kan behandlas, man såg en röd tråd.
Praktiken inom somatisk slutenvård var väldigt intressant, fick öva på många praktiska moment som jag varit nervös inför som tex. blodprovstagning och att sätta infart (PVK). Då det var första riktiga praktiken på sjukhus lärde man sig också mycket om rutiner och hur saker fungerar på en vanlig sjukhusavdelning. Jag var på en kardiologisk avdelning på Södersjukhuset och fick även lära mig massor om EKG och olika hjärtsjukdomar – väldigt lärorikt, kunskap jag haft användning för på kommande praktikplatser. 

Efter 6 veckors VFU på SöS.

Termin 4

Vårdande vid psykisk ohälsa och sjukdom (12 hp): Kursen behandlar psykisk hälsa och ohälsa samt omvårdnad i samband med såväl akut- som återhämtningsfas vid vanligt förekommande psykiska sjukdomar och ohälsotillstånd. I kursen ingår 5 veckor verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk vårdverksamhet.
Campus – Distans

Jag var intresserad av psykiatri och psykisk ohälsa redan innan jag påbörjade utbildningen (funderade till en början på att plugga till psykolog men är väldigt glad över att jag till slut valde sjuksköterskeprogrammet). Jag var därför väldigt glad när det äntligen var dags för den här kursen. Kommer ihåg den som väldigt bra och lärorik med världens bästa lärare Maria som hade många föreläsningar och seminarium. Jag hade praktik inom beroendevården där jag även jobbat extra som skötare efter och om några veckor kommer börja som sjuksköterska (återkommer med mer om det i ett annat inlägg). Som ni förstår var jag alltså väldigt nöjd både med kursen och med min praktikplats! 

På VFUn inom psykiatrin

Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård (13,5 hp): Kursen behandlar barn, ungdomar, vuxna och äldres hälsoproblem med fokus på omvårdnad inom öppenvård samt omvårdnad och rehabilitering i hemmet. I kursen ingår 4 veckor verksamhetsförlagd utbildning på vårdcentral och 1 vecka inom barnhälsovård.
Campus Distans

Ännu en bra kurs och bra praktik. Kommer ihåg hela termin 4 som bra kurser med bra upplägg och tempo. Ingen stress och panik utan det rullade på bra. Praktiken var på vårdcentral och det var också väldigt lärorikt. Tycker det är bra att man via praktiken fått se hela vårdkedjan så att man har förståelse för hur det ser ut i alla delar av vården när man sen börjar jobba. På vårdcentralen hade jag världens bästa handledare som har lärt mig så otroligt mycket både om arbetet på en vårdcentral men också om sjuksköterskeyrket och livet. Hon är bäst, vi träffas fortfarande och äter lunch ibland. Tips till er alla – håll fast vid kontakter ni får under utbildningen, det är guld värt! 

Ledarskap (4,5 hp): Kursen behandlar sjuksköterskans ledarskap (arbetsledning och delegering) samt handledning av studenter och kollegor.
CampusDistans

Ännu en kurs som jag inte kommer ihåg så mycket av, men kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt lärorikt och bra att få lära sig om grupprocesser, ledarskap och liknande. Det är en del av vardagen som sjuksköterska och väldigt viktigt. Tycker egentligen att vi borde haft ännu mer om arbetsledning och delegering då det är super viktigt att ha koll på. 

0 kommentarer

Relaterade inlägg