Sammanfattning av sjuksköterskeprogrammet – första året

Idag är det mindre än en månad kvar tills jag tar examen och alltså är färdig sjuksköterska. Det innebär att jag snart är klar med alla 6 terminer på sjuksköterskeprogrammet. Jag har skrivit inlägg om programmet här på bloggen ända sen jag började på termin 1 så det finns mycket att läsa om man klickar sig runt bland de olika kategorierna som du ser till höger. Här kommer dock en kort sammanfattning om alla terminer och kurser och vad jag tycker. Kursbeskrivningarna har jag kopierat från utbildningens hemsida som ni hittar HÄR. Ni kan även klicka på texten ”Campus” eller ”Distans” efter varje kursbeskrivning för att komma direkt till kursens hemsida och läsa mer om den aktuella kursen, se exempel på schema m.m.

Termin 1

Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (16,5 hp): Kursen behandlar sjuksköterskans profession, etik och omvårdnad som vetenskap samt introduktion till vetenskapsteori och metod. En veckas fältstudier ingår.
Campus – Distans 

Den här kursen tyckte jag var ganska flummig. Det var svårt att få grepp om vad det handlade om, mycket omvårdnadsteorier vilket kan vara svårt att förstå innebörden av när man inte sett hur sjukvården fungerar i praktiken. När jag kom längre in i utbildningen fick jag dock bättre förståelse för det vi lärde oss här och lärde mig också att se teorin i praktiken. Fältstudieveckan som ingick var super bra för att få en första inblick i vården, speciellt för mig som inte hade någon erfarenhet sen tidigare. Man skulle inte göra så mycket praktiskt utan främst gå bakom en handledare. 

Den här bilden tog jag under första fältstudieveckan. Första gången någonsin jag hade på mig sjukhuskläder. Om en månad är jag klar sjuksköterska. Förstår inte vart tiden tog vägen.

Anatomi och fysiologi (13,5 hp): Kursen behandlar den friska människans anatomi och fysiologi för att sjuksköterskan ska kunna planera och genomföra omvårdnad baserad på vetenskapligt grundad kunskap om människokroppens struktur och funktion.
Campus – Distans 

Den här kursen var så otroligt bra. En av de bättre på hela utbildningen. Läraren som var kursansvarig var enligt mig den bästa läraren vi haft, otroligt pedagogisk och hade gjort ett tydligt upplägg på kursen. Dock var den svår, det krävdes mycket tid och engagemang men om man lägger ner tillräckligt med tid och energi så klarar man kursen utan problem. Efter att ha gått hela utbildningen har jag insett att den här kursen verkligen lägger grunden för all fortsatt kunskap och utbildning under programmet. Så se till att lära dig anatomin och fysiologin ordentligt, det kommer du ha stor nytta av under resten av utbildningen!

Termin 2

Forskningsmetodik (6 hp): Kursen behandlar vetenskapliga metoder för urval, datainsamling och dataanalys samt dess betydelse för forskningsresultat och evidensbaserad omvårdnad.  
CampusDistans

Jag kommer inte ihåg så mycket från den här kursen, den var väldigt kort (4 veckor tror jag). Är dock glad över att vi haft forskningsmetodik redan från första året, har haft stor användning av den kunskapen nu när jag skrivit uppsats! Hade vi inte haft detta hade det tagit väldigt mycket längre tid och varit väldigt mycket svårare att skriva uppsatsen. Tack KI för forskningsinriktningen! 

Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa (24hp): Kursen behandlar sjuksköterskans omvårdnadsansvar i att identifiera, bedöma,  planera och tillgodose personers omvårdnadsbehov. Vidare behandlas etiska frågeställningar, delaktighet, teknikens betydelse samt vård på lika villkor.  För att kunna planera och genomföra patientsäker omvårdnad ingår även studier i farmakologi, läkemedelshantering och mikrobiologi.  I kursen ingår 6 veckor verksamhetsförlagd utbildning, huvudsakligen inom kommunal vård och omsorg.
CampusDistans

Jag tror att det var under den här kursen som jag verkligen började känna att vi pluggar till att bli sjuksköterskor. Vi började prata om olika sjukdomar, omvårdnad, läkemedel och mikrobiologi. Vissa saker var tråkigare än andra men med facit i hand så var allt väldigt lärorikt och viktigt att ha med sig in i det kommande yrket. Jag önskar nu i efterhand att jag lagt mer energi på mikrobiologin då det hade underlättat under de kommande två åren, har fått gå tillbaks och repetera mycket i efterhand. De 6 veckorna verksamhetsförlagd utbildning (VFU, praktik) hade man på ett äldreboende. Jag hade min VFU på en demensavdelning vilket var otroligt lärorikt. Jag lärde mig grunderna inom omvårdnad och att ta hand om patienter med en demenssjukdom vilket man kan stöta på inom många områden av sjukvården. 

Labb i mikrobiologi VFU termin 2

Det var lite kort om första året på programmet och mina reflektioner kring det. Klicka HÄR för att läsa om andra året (termin 3 & 4) och HÄR för att läsa om tredje året (termin 5 & 6).

 

2 kommentarer

Relaterade inlägg