Sammanfattning av sjuksköterskeprogrammet – tredje året

Här kommer en sammanfattning om vilka kurser man läser tredje och sista året på sjuksköterskeprogrammet samt vad jag tyckt om kurserna. Klicka HÄR för att läsa om första året (termin 1 & 2) och HÄR för att läsa om andra året (termin 3 & 4).

Termin 5

Vårdande vid akut ohälsa (16,5 hp): Kursen behandlar människans upplevelser och reaktioner vid akut ohälsa samt ett personcentrerat förhållningssätt vid planering, genomförande och utvärdering av patientens och närståendes behov av omvårdnad. Kliniskt resonemang och handlingsberedskap vid akuta ohälsotillstånd tränas. Vidare behandlas patients och närståendes sårbarhet och betydelsen av patientsäkerhet i samspel mellan människa och teknik inom akutsjukvård, farmakologi inom akutsjukvård samt sjuksköterskans funktion vid allvarlig händelse och katastrof.

CampusDistans

Den här kursen var så rolig! Bra upplägg, väldigt mycket lärorikt och världens bästa praktik som jag fick möjlighet att ha på ambulansen. Det finns inte super många praktikplatser på ambulansen så man får ansöka om att få ha sin praktik där. Tycker att det var väldigt lärorikt, man fick träffa olika typer av människor och patienter med alla möjliga olika sjukdomstillstånd. Det var under den här praktiken som jag verkligen lärde mig att knyta ihop allt jag lärt mig under de första två åren på utbildningen och sen omvandla det till något jag kunde använda i praktiken när jag träffade en patient. Även på den här praktiken hade jag helt fantastiska handledare som lärde mig otroligt mycket och var väldigt inspirerande. Tack vare dom är ambulansen ett framtida drömjobb! 

Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning (6 hp): Kursen fördjupar kunskap om vetenskaplig metodik, forskningsprocessen, studiedesign och forsknings betydelse för klinisk omvårdnad.

Campus – Distans

Den här kursen var som en förberedelse inför examensarbetet som man skriver i termin 6. Tycker det var bra att få repetera forskningsmetodik lite innan examensarbetet satte igång, även fast det inte är det roligaste att läsa om och plugga på. 

Valbar kurs (7,5 hp)
Under termin 5 läser man en valbar kurs, vilka kurser som finns att välja på kan du se här: För dig som studerar/valbara kurser.

Jag läste Global Hälsa som var en av de bästa kurserna jag läst under hela utbildningen. I kursen ingick en teoretisk bit och sen två veckors fältstudier i Tanzania (eller Vietnam, Uganda eller Laos). Jag har samlat alla inlägg som handlar om den kursen HÄR.

Termin 6

Vårdande av äldre i en föränderlig livssituation (12 hp): Kursen behandlar människans åldrande samt ohälsotillstånd och vanligt förekommande vårdkrävande tillstånd hos äldre. Vidare fördjupas den äldre människans och närståendes livssituation vid förändrade livsförhållanden samt hur sjuksköterskan kan förebygga ohälsa och ge vård, stöd och behandling i komplexa vårdsituationer. I kursen ingår 6 veckor verksamhetsförlagd utbildning inom äldrevård.
Campus – Distans

Den här kursen läser jag just nu. I och med att alla studier är på distans just nu har vi endast haft inspelade föreläsningar. Jag har just nu praktik inom äldrevården och har hamnat på en avdelning för Covid -19 positiva patienter. Mer om det senare. Överlag en bra kurs som knyter ihop utbildningen på ett bra sätt, innehåller allt från omvårdnad till patofysiologi till farmakologi och läkemedelsberäkning. Det känns bra att ha den här kursen på slutet av utbildningen och känna att man faktiskt har lärt sig väldigt mycket. 

Interprofessionell och professionell kompetens (3 hp): Kursen utgörs av två veckor verksamhetsförlagd utbildning på en klinisk utbildningsavdelning/mottagning där aktivt teamarbete med andra professioner tränas för att kunna leda och utföra högkvalitativ och patientsäker vård. Dessutom ingår en klinisk och en skriftlig examination i professionell kompetens.
Campus – Distans

Den här kursen bestod egentligen bara av två veckor praktik som du kan läsa mer om HÄR, samt en praktisk och en teoretisk sluttenta på typ hela utbildningen. Kommer ihåg att jag fasat för den tentan under egentligen hela utbildningen och undrat hur sjutton man ska hinna lära sig allt, men jag lovar er att man gör det. Pluggar man och lär sig allt ordentligt under hela utbildningen så behöver man inte plugga så mycket inför den här sista tentan – det sitter i ryggraden. 

Examensarbete i omvårdnad (15 hp): I kursen ingår genomförande av ett examensarbete i omvårdnad samt presentation och försvar av eget examensarbete och kritisk granskning av andras examensarbete.
Campus – Distans

Vissa tycker att examensarbetet är super tråkigt att skriva men jag tyckte verkligen om att skriva det. Det gäller att hitta ett ämne som man är intresserad av och en skrivpartner som man fungerar bra med och jag var lyckades tur nog med båda dom sakerna. Jag och min skrivpartner skrev om ”Omvårdnadsmetoder för att minska smärta och rädsla vid smärtsamma ingrepp på barn”. Ska försöka återkomma med ett mer utförligt inlägg om examensarbetet. 

0 kommentarer

Relaterade inlägg