Sammanfattning av VFU i termin 3

Förlåt för frånvaron här inne! Senaste veckorna har varit riktigt stressiga med massor av tentor och examinationer. Hade en praktisk examination på KTC som gick toppen och för två veckor sen hade vi tenta i både läkemedelsberäkning och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom. Förra veckan började en ny kurs som heter ”Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård”.

Ska inte tråka ut er för mycket med det just nu utan tänkte berätta lite om hur praktiken var i termin 3. Hade hoppats på att hinna/orka blogga mer under veckodagarna men det har varit fullt upp och tiden har gått så snabbt. 6 veckor bara flög iväg!

På KI har man iallafall 6 veckors praktik i termin 3 och man blir tilldelad en plats inom somatisk vård. Som ni kanske läst hamnade jag på kardiologen på Södersjukhuset. Man får ett kompendium från skolan med mål man ska uppfylla för att bli godkänd på praktiken, så det styr lite vad man ska göra och fokusera på.

Lärandemålen för VFUn på termin 3 är:

 1. Bemöta patient ocnärsende ett professionellt sätt mehänsyn till fysiskapsykiska, sociala ockulturella behov
 2. Utföra omvårdnad i samarbete med och merespekt för patientensjälvbestämmande, integritet och värdighet
 3. Utföra observationemätningar ocbedömningar
 4. Bedöma, analyseragenomföra, utvärdera och leda omvårdnad
 5. Journalföra relevant information om omvårdnad
 6. Utföra läkemedelshantering ett korrekt och säkert sätt
 7. Utföra sjukvårds-tekniska moment på ett korrekt och säkert sätt
 8. Förklara och reflektera över bakomliggande orsaker till symtom/ tecken vid vanligt förekommandsjukdomstillstånd och huruvida vården sker på lika villkor 
 9. Muntligt och skriftligt informera och undervisa patient och närstående 
 10. Muntligt och skriftligt rapportera information gällande patientens vård
 11. Representera den egna professionen i interprofessionell samverkan
 12. Kritiskt granska och värdera vårdrutiner, samt identifiera behov av kvalitetssäkerhetsarbete

Första dagarna på praktiken var super läskiga. Det är första ”riktiga” praktiken ute på sjukhus och jag kände mig väldigt nervös inför hur jag skulle klara av att göra alla dom här sakerna själv. Men det flöt på och sista veckorna gick man där med ansvar för egna patienter, gjorde ankomstbedömningar, planerade vården, rondar med läkarna, tar prover och känner att man faktiskt har koll på läget. Det är så häftigt hur mycket man lär sig och hur man snappar upp saker hela tiden.

Jag känner mig ju långt ifrån fullärd (det blir man väll aldrig) men känner iallafall efter den här praktiken att jag har fått mycket bättre koll på vad en sjuksköterska gör på ett sjukhus och att jag verkligen trivs i rollen.

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg