Vanliga frågor – Kurslitteratur

Måste man köpa alla böcker som står på litteraturlistan?
Du behöver absolut inte köpa alla böcker. All litteratur är endast rekommenderad och alltså inte obligatorisk. I början av första kursen föreslår de vilka böcker som är bra att köpa och inte och jag köpte några av de böckerna. Efter detta har jag inte köpt några böcker alls utan klarat mig genom att låna böcker på biblioteket eller delat med klasskompisar.

Måste man läsa alla böcker som finns på litteraturlistorna?
Jag har hittills under utbildningen läst väldigt lite i böckerna och istället fokuserat på det som tas upp på föreläsningarna. Jag skriver ofta egna anteckningar utifrån dessa som jag sen använder för att plugga på inför tentor.
Vissa böcker kan man behöva då man skriver hemtentor och använda referenser.
Det finns studentwebb som man får inloggning till när man påbörjar utbildningen, dock finns det inte där heller några listor med exakt vad man ska läsa utan man får läsa det man behöver för att uppnå de mål som finns.
Vart kan man köpa kurslitteraturen?
Om man vill köpa böcker är det billigast att göra det begagnat, till exempel på Blocket eller annan hemsida som säljer begagnad kurslitteratur. Det går också att beställa online eller köpa i vissa bokaffärer för kurslitteratur. Det finns även en facebookgrupp som heter ”Kurslitteratur sjuksköterskeprogrammet Stockholm” där man kan fynda ibland!

0 kommentarer

Relaterade inlägg