Vanliga frågor – praktiska moment

Vad för mer praktiska moment får man lära sig på sjuksköterskeprogrammet?
Man får lära sig att ta vitalparametrar vilket är blodtryck, puls, temperatur, andningsfrekvens och saturation. Utöver detta lär man sig ta blodprov, ge subkutan- och intramuskulär injektion, sätta kateter, sond, säromläggningar, sätta portnål, lägga om CVK, m.m.

Får man som sjuksköterska sätta CVK eller rengör man den bara?
Som sjuksköterska sätter man inte CVK utan man rengör den och får ta bort den också. Sjuksköterskor får dock sätta piccline som är en centralvenös infart som sätts i en ven i överarmen, men detta måste man gå en extra utbildning för att få göra.

Hur mycket sårvård ni har undervisning i på KI? Har ni haft någon praktisk träning i till exempel sårvård och att linda ben?
Vi hade en riktigt mastig föreläsning där vi gick igenom olika sorters sår och hur man bäst behandlar dom. Praktisk träning får man sen på praktiken då man kommer i kontakt med ”riktiga sår”. Jag tycker att jag har fått ganska bra grundläggande kunskaper om sårvård men självklart skulle det kunna vara ännu bättre. Jag tror dock att det är mycket upp till en själv som student att ligga på sina handledare under praktiken och vara tydlig med vad man vill/behöver öva på och se mer av. Detta skulle jag säga gäller för de flesta praktiska moment, det bästa är att öva på riktiga patienter. Vi övar en del på KTC också och man kan även själv gå dit och öva när man vill.

Finns det några praktiska moment, rent generellt, som du tycker saknas i utbildningen?
Jag tyckte till en början att det var lite för lite övning på vissa praktiska moment, kanske för att man känner att man vill kunna allt på en gång. Men har insett nu senare under utbildningen att om man verkligen tar vara på dagarna på praktiken så får man extremt mycket praktisk övning som absolut gör att man har en bra grund att stå på när man är klar. Däremot är det som sagt mycket ansvar på en själv som student att ta för sig och vara tydlig med vad man vill lära sig och öva på.

Hur är dom praktiska examinationerna? 
Vissa personer tycker att de praktiska examinationerna är väldigt jobbiga och det tyckte även jag till en början. Jag tror dock att det handlar om att öva mycket och känna sig bekväm med det man ska göra. Sen så är det inte värre än vilken annan examination som helst – misslyckas man så får man öva mer och göra om det.

0 kommentarer

Relaterade inlägg