Vem passar som sjuksköterska?

Som sjuksköterska ska man självklart gilla omvårdnad och att hjälpa andra. Vissa beskriver sjuksköterskeyrket som ett ”kall”, detta stämmer dock inte in på mig. Jag ville bli sjuksköterska för att jag vill jobba med människor och för att utbildningen ger mig bra och varierade yrkesmöjligheter. Det ger en bra grund och som vi märker i tider som dessa kommer man aldrig stå utan jobb. Det ger dessutom bra möjligheter för att vidareutbilda sig, både till specialistsjuksköterska och inom andra områden.

Oavsett vart man börjar jobba som färdig sjuksköterska så finns det en del egenskaper jag tror kan vara bra att ha. Det är inte dom klassiska som att vara snäll och omtänksam och ha bra tålamod, utan egenskaper som jag tror kan gynna en långsiktigt i ens karriär.

Du ska vara lyhörd. Detta är viktigt både gentemot kollegor men framförallt mot patienten och dess anhöriga. Det är lätt att falla in i ett mönster och göra saker på rutin, men det är viktigt att vara lyhörd gentemot patientens önskningar. Att kunna se att en patient behöver prata av sig, eller att hen behöver bli lämnad ifred ett tag, kan göra så stor skillnad.

Du ska vara noggrann. Du är ansvarig för att administrera läkemedel till patienten. Att ge rätt doser på rätt tid är avgörande för patientens behandling och kan vara livsavgörande.

Du ska kunna arbeta i team. Du är inte ensam med att ta hand om patienten. Du arbetar tillsammans med undersköterskor och läkare och ibland även fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, logopeder m.m. Alla vill på sitt sätt hjälpa patienten men det är viktigt att kunna samarbeta i detta. Alla har sin del i pusslet och alla delar är viktiga.

Ledarskap. Ibland krävs det att du leder arbetet i teamet kring patienten. Du leder omvårndadsarbetet och är ofta ansvarig för undersköterskornas arbete. Du måste därför kunna leda, delegera och prioritera. Du måste också kunna berätta om varför ditt område är viktigt och lita på din kunskap. Ibland kan en patient vara ”färdigbehandlad” rent medicinskt och läkaren kanske vill skriva ut patienten, men enligt dig så kan patienten inte åka hem än. Du måste då kunna argumentera för detta och stötta patienten i detta.

Initiativförmåga. Du leder ofta ditt eget arbete och planerar din egen dag. Du måste kunna ta egna initiativ och prioritera dina arbetsuppgifter utifrån vad du anser är viktigast.

Självklart finns det massor med andra egenskaper som är viktiga som sjuksköterska, men med dessa är några som kan vara bra att ha. Med tanke på hur många områden man kan jobba inom och hur många olika typer av människor man kommer att möta krävs det även olika typer av sjuksköterskor. Olika är bra!

0 kommentarer

Relaterade inlägg