Vilka specialistutbildningar finns det som sjuksköterska?

Som grundutbildad sjuksköterska finns det så mycket möjligheter och olika vägar att gå. Det finns väldigt många olika typer av arbetsplatser att välja mellan och även många specialistutbildningar för sjuksköterskor som vill specialisera sig inom vissa områden.

På KI kan man läsa till specialistsjuksköterska inom de här områdena:

Barnmorska, 90 hp – En egen yrkesroll där du kan arbeta inom flera olika områden, bland annat förlossningsavdelning och eftervård, inom mödrahälsovård, inom gynekologisk hälso- och sjukvård, specialistmottagningar, med preventivmedelsrådgivning, på ungdomsmottagningar, fertilitetskliniker och klimakteriemottagningar. Ett självständigt yrke med mycket ansvar och många möjligheter.

Ambulanssjukvård, 60 hp – Du är den ansvariga sjuksköterskan i ambulansen och leder, planerar, delegerar, genomför och utvärderar omvårdnad- och medicinska åtgärder i prehospital miljö.

Anestesisjukvård, 60 hp – Du är en del av teamet som tillsammans med läkare ansvarar för att planera och genomföra anestesi, till exempel vid kirurgiska procedurer och undersökningar.

Barn och ungdom, 60 hp – Du kan jobba på barnakutmottagning, vårdavdelningar, skolhälsovård, BVC, rehabilitering, barnpsykiatri m.m. Det är du som är ansvarig för att vården är utifrån barnets bästa och att barnet och dennes familj känner sig trygga.

Distriktssköterska, 75 hp – Leder ofta till arbete inom sjukvårdens första vårdnivå, ofta primärsjukvård, hemsjukvård eller liknande, där du möter patienter i alla åldrar och med alla möjliga sjukdomstillstånd. Distriktssköterskan har mycket ansvar och självständighet och får till exempel förskriva vissa läkemedel, förbrukningsartiklar och hjälpmedel.

Intensivvård, 60 hp – Du vårdar svårt sjuka patienter där sjukvården ofta syftar till att stötta eller ta över vissa av kroppens organsystem för att ge kroppen utrymme för att läka. Du jobbar nära patientens närstående och använder dig av högteknologisk vård.

Kirurgisk vård, 60 hp – Du arbetar med att planera, leda, samordna och utvärdera omvårdnad inom kirurgisk vård, till exempel på en vårdavdelning eller mottagning.

Medicinsk vård, 60 hp – Du arbetar med att planera, leda, samordna och utvärdera omvårdnad inom medicinsk vård, till exempel inom kardiologi, infektionssjukdomar, endokrinologi, lungmedicin m.m.

Onkoligisk vård, 60 hp – Du arbetar inom cancervården och kan under utbildningen välja mellan inriktningarna avancerad cancervård eller strålbehandling.
Avancerad cancervård – tex. onkologiska mottagningar och avdelningar för cytostatikabehandling, inom hemsjukvård, hospiceavdelningar m.m.
Strålbehandling – du arbetar i team på strålbehandlingsavdelning med avancerad medicinsk teknik.

Operationssjukvård, 60 hp – Du jobbar i operationssalen där du samordnar och leder arbetet. Du är ansvarig för hygien, aseptik, sterilitet och alla instrument. Du kan jobba inom olika kirurgiska specialiteter, med barn, vuxna, planerad kirurgi, akut kirurgi, traumakirurgi m.m.

Psykiatrisk vård, 60 hp – Du arbetar med patientens psykiska hälsa och kan jobba inom primärvård, specialistvård, avdelningar, mottagningar, företagshälsovård, beroendevård, kommunal vård m.m. Du organiserar omvårdnaden kring patienten och skapar bra förutsättningar för dennes återhämtning från psykisk ohälsa.

Vård av äldre, 60 hp – Du arbetar med äldre, komplexa patienter som ofta är multisjuka. Du kan jobba inom kommunal äldreomsorg, primärvård, geriatriska sjukvårdsavdelningar, hemsjukvård m.m. Du analyserar, bedömer, ordinerar och genomför omvårdnad och omvårdnadsåtgärder.

Till alla specialistutbildningar på KI är det antalet verksamma år som sjuksköterska som ligger till grund för urvalet. För att se urvalsstatistik kan du klicka HÄR och söka på det program du är intresserad av. Vissa av programmen läses på distans och vissa på plats i skolan, det skiljer sig även mellan om programmen läses på heltid eller inte, du kan se mer om detta HÄR.

Det finns flera andra specialistutbildningar du kan läsa som sjuksköterska som bedrivs på andra högskolor och universitet, gå in på skolornas egna hemsidor för att se vilka andra specialistutbildningar du kan läsa som sjuksköterska.

Som sjuksköterska kan du även läsa vidareutbildningar inom andra områden då du genom grundutbildningen får en kandidatexamen, HÄR kan du se vilka utbildningar som finns på avancerad nivå på KI. Klicka dig in på varje program för att se vilka program du är behörig till. Jag skulle till exempel kunna tänka mig att läsa masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management. Det är ett program med ett globalt perspektiv som handlar om hur man utnyttjar och fördelar medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser för att förbättra människors hälsa. Du kan läsa mer om just det programmet HÄR.

0 kommentarer

Relaterade inlägg