Arbets och Organisationspykologi 2

Sedan några veckor tillbaka är vi inne på ArbOrg 2. Detta är en kurs som till stor del är förlagd ute hos en organisation som du och din grupp under ArbOrg 1 (förhoppningsvis) lyckades knyta kontakt med. Jag, Sandra och Sofie behöver avsluta kursen en vecka innan övriga i klassen då vi åker till Australien, så vi är en grupp och har lagt upp en plan för att hinna med allt. Än så länge känns det väldigt bra!

Hur är kursen då? Som sagt är den till stor del förlagd hos en organisation, en organisation som vi som grupp själva har hittat och kontaktat. Vi är med andra ord konsulter som kommer ut och hjälper en organisation med något som de känner sig manade att jobba med. Detta kan vara att bli mer effektiva, ha bättre kundbemötande, öka kvaliteten eller få en högre trivsel hos personal. Vår plan för organisationen ska bygga på att det är beteendeförändringar som ska leda till resultatet och vi har därför observerat och analyserat vad som verkar vara gynnsamma beteende för just det som organisationen vill jobba med. Varje vecka har vi seminarium i skolan kring arbetet och utöver det har vi handledning en gång i veckan. Annars är mycket av jobbet antingen ute hos organisationen eller sittandes med rapportskrivning, läsande av bok eller funderingar kring just vår organisation.

Vad ska vi lära oss då? Bland annat ska vi ha kunskap och förståelse för beteendeanalytisk organisationsutveckling, vi ska kunna redogöra för och diskutera hur ledarskap kan beskrivas och förstås utifrån beteendeanalytiskt perspektiv och vi ska ha kännedom om det aktuella kunskapsläget vad gäller arbete med krishantering och krisstödinsatser. Under kursen får vi visa färdighet på såväl att använda beteendeanalys för att åstadkomma beteendeförändringar men också att planera upp ett arbete och genomföra ett konsultuppdrag ute hos en organisation.

Imorgon ska vi ut på ett sista besök innan vi veckan efter ska presentera vår plan för organisationen. En plan som vi gärna ser att de genomför för att få en förbättring inom det valda området. Om de gör det eller inte återstår att se – men det känns spännande att på riktigt vara ute och jobba med vett verkligt fall istället för något fiktivt. Ett litet sista ryck nu och sen drar vi. Något som just nu känns otroligt tungt – mer om det i ett annat inlägg.

Sen bär det av mot väder som liknar det på bilden snarare än det som syns utanför fönstret…

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar