Att samarbeta med studenter från andra program #proffsutbyte

Som start på temat för oss bloggare så kommer här en del som påverkar dig som student. För hur samarbetar egentligen olika professioner mellan olika utbildningar? Drar vi nytta av varandra? Samlas vi och utbyter erfarenheter på ett bra sätt?

Tyvärr är svaret nja. Enligt min mening har vi på tok för lite utbyte oss studenter emellan. För jag tror att vi hade kunnat gynnats att bindas samman och få såväl erfarenheter och kunskap men också kontakter från olika branscher.

Vid några tillfällen har vi arbetar överskridande mellan programmen. Nu senast med logopererna då vi diskuterade hjärnskadade och kombinerade vår kunskap om neurologi och psykologiska tester med logoperernas kunskap om tal för att komma fram till diagnos och hjälpinsatser. Det var spännande och troligen mer likt en riktig utredning än att som ensam profession sitta och fundera över testresultat från en individ. Vi fick vid denna workshop diskutera, förklara vår egen syn, berätta om saker vi visste och pussla ihop det hela till en helhet.

Vi psykologstudenter har också fått erbjudandet att hålla i gruppdiskussioner och samtal med läkarstudenter efter första tillfället för studerandet av kroppar. Jag har bara kunnat delta vid detta under ett tillfälle men fann det givande att såväl få leda en grupp samt plocka upp människor som utifrån samma händelser har helt olika erfarenheter. Även dessa typer av samarbeten tycker jag är vettiga och gynnar många parter. Vi som framtida psykologer fick öva på riktigt utan att vara ute i verkligheten.

I övrigt samarbetar psykologer mycket mellan de olika årskullarna. Termin nio hade senast förra terminen i rollspel då vi fick spela patienter och ge feedback och termin tio har tidigare varit ansvariga för en heldag för första kursen i motiverande samtal.

Så summan av kardemumman så skulle jag uppskatta mer samarbete mellan de olika yrkesgrupperna. Just då vi lär komma ut och på ett eller annat sätt samarbeta.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar