Beteendeförändringen – hur går det?

Det har snart gått två veckor sedan beteendeförändringen startade. Kanske är ni nyfikna över hur allt går och i så fall kan jag glatt berätta att det går strålande! Har lagt undan mobil och dator i tid och lagt mig i tid alla dagar som jag ska. Än är det tidigt att säga vad för effekt jag har fått av det hela, men det känns på riktigt skönt att veta när jag ska sova. Nu kan jag inte längre tänka ”äsch jag hinner det efter jobbet/inatt/efter middagen” eller vad det nu kan vara. För mig är det bra.

Så för att starta en, förhoppningsvis, hållbar förändring – hur gör en? Det kan vara smart att innan starten i alla fall klura på några saker.

 • Regestrering
  Att använda sig av registrering vid en beteendeförändring är viktigt ur flera olika synpunkter. För det första så får du en överblick över hur det faktiskt går. Detta kan hjälpa dig såväl att inse att det inte går bra och därför förändra din plan, men det kan också hjälpa dig att se att det faktiskt går bra. Ibland kan det kännas som en inte kommer framåt men i själva verket har det hänt mycket kring beteendet. Vi ser helt enkelt om beteendet förändrar sig åt önskat läge eller inte, och kan handla utifrån det.

 • Beslutsbalans
  I en beslutsbalans väger du in fördelar med att fortsätta som nu, nackdelar med att fortsätta som nu – fördelar med att ändra beteende och nackdelar med att ändra beteende. En beslutsbalans är viktig för att få ett bättre grepp över situationen och det du vill ändra. Detta då förändringar skapar ambivalens och ger dubbla känslor kring det som ska ändras. Genom att göra en beslutsbalans, helst när vi har beslutat oss för att göra förändringen, kan vi se information om eventuella hinder som kan komma att uppstå. Vi kan då gå in på det som känns svårt och se över om detta är kortsiktiga eller långsiktiga konsekvenser. Vi människor har nämligen en tendens att handla på de kortsiktiga och snabba konsekvenserna och inte de långsiktiga. Därför kan det vara viktigt att ha med att de positiva effekterna av förändringen ibland inte kommer direkt utan längre bort. Vi kan genom att vi sett hindren för förändringen också välja att göra olika problemlösningar som vi sedan kan ta till hjälp om en svår situation, där vi är lockade av de kortsiktiga konsekvenserna.
 • Att sätta upp smarta mål
  Att använda målformulering är en extrem viktig del i att göra en förändring. Detta då vi genom att göra detta går igenom förändringen från början till slut och får en tydlig bild över vad det är vi ska göra och hur vi ska komma dit vi vill. Att använda SMART-modellen kan vara bra då den tar upp stora delar av processen i att göra en förändring. Enligt modellen ska förändringen vara specifik – du ska ha en tydlighet i det hela, detta för att kunna tolka och följa målet. Det ska också vara mätbart – du ska kunna följa upp och se hur förändringen går, detta för att överhuvudtaget kunna se hur processen går. Målet ska vara accepterat – du ska själv vara på det och stå för det själv, detta för att ens vilja och kunna genomföra det. Det ska dessutom vara realistiskt – du ska kunna uppnå målet, detta för att du ska få sträva efter något som är lite utmanande men inte allt för långt borta. Sist men inte minst ska det vara tidsbegränsat – du bör ha ett måldatum för när du ska ha uppnått målet, detta då du ska ha något att kämpa mot och inte låta det hända när det händer.

 • Se över risksituationer och ha en återfallsprevention
  Att använda återfallsprevention är viktigt i steget att komma framåt även när det är svårt. Vi kan genom att ha en återfallsprevention identifiera risksituationer och utveckla strategier för att ta oss ut från dessa. Det är nämligen normalt och naturligt att få bakslag och att falla tillbaka på vägen mot målet. Detta betyder dock inte ett återfall och att ha fastnat i de gamla beteendena igen. Vi är fortfarande på vägen mot målet. Att ha en tydlig handlingsplan och se över vilka risker vi ställs inför ger en chans till att vara förberedd och genomtänkt innan situationen inträffar, handskandet av situationen kommer således gynnas.

Så nu har ni en grund för att starta upp det hela, fortsättning följer – både kring hur jag sköter mig (tur jag har press härifrån nu) och hur ni kan lyckas – så haka på.

Sista rycket datortid innan läggdags 😉

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar