Det fundamentala attributionsfelet och self serving bias

Socialpsykologi tycker jag är otroligt spännande. På något sätt känns det som kärnan i varför vi gör som vi gör i relation till andra. Så här kommer två olika spännande begrepp och dess definitioner.

Det fundamentala attributionsfelet


Tendensen att överdriva vikten av interna orsaker och underskatta vikten av externa orsaker när man förklarar andras beteende. Exempelvis om någon snubblar på en kant och vi tolkar det som att personen gör något klantigt. Tendensen blir alltså att överdriva överensstämmelsen mellan en persons beteende och personen själv och dess egenskaper.

Ett annat exempel är ett experiment som gjordes där en person fick i uppgift att agera trevligt mot vissa personer och mer otrevlig mot andra. Trots att alla inblandade visste om detta så tolkade de hennes beteende utifrån att det var hennes personlighet.

Self serving bias

Nu vänder vi på det hela. För Self serving bias handlar istället om när vi förklarar vårt eget beteende. Då har vi en tendens att istället skylla mer av händelsen på situationen och mindre på sig själv om det är en situation som kan ses som ett misslyckande. Är det istället en situation som kan ses som en framgång så tenderar vi att tro att framgången beror på interna egenskaper.

Ett exempel på detta som säkert flera studenter känner igen, är det faktum att en tenta som vi klarar tolkar vi ofta som att vi pluggade bra och hårt – medan en kuggad tenta rätt ofta skylls på fel frågor eller andra omständigheter.

Vad tycker ni?

Håller ni med om att det är såhär? Jag kan ibland köpa det, men delvis också se tendenser till att många är otroligt hårda mot sig själva och sitt agerande. Som att en som individ får lite för stort ansvar över en situation. Kanske har det att göra med storlek på situation och hur många omkring som blir påverkade. Vad tänker ni?

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar