Hur funkar läkemedel vid depression?

Det finns olika typer av läkemedel en kan använda vid depression. Det finns också vid olika tillfällen läkemedel är mer eller mindre bra att använda. I dagsläget äter en miljon svenskar antidepressiva vilket jag personligen tycker är otroligt många. En av tio. Det är ABSOLUT inte något fel med att äta mediciner för sitt psykiska tillstånd och jag har själv tidigare ätit antidepressiva. Dock anser jag att det skrivs ut allt för lätt och följs upp allt för dåligt. Det är dock en helt annan diskussion och jag tänkte nu berätta lite om hur olika läkemedel som används vid depression fungerar.

Det finns som sagt en djungel av läkemedel och det är inte lätt att hålla koll på alla olika sorter som finns. Precis som att det finns olika läkemedel med substansen paracetamol, som tillexempel Alvedon, så finns det många olika läkemedel som används vid depression. En kan enkelt förklara att det finns olika grupper av antidepressiva och jag tänkte beskriva lite om dessa grupper.

Den vanligaste gruppen är SSRI, selektiva serotoninåterupptagningshämmare. Här finns exempelvis Citalopram, Escitalopram och Sertralin. Dessa läkemedel jobbar genom att blockera återupptaget av serotonin vilket leder till att en får mer serotonin i synapsklyftan. Enkelt kan en säga att en ökar på sitt egna serotonin i och med att det inte försvinner som det annars gör.

Nästa grupp är SNRI, serotonin och noradrenalin återupptagningshämmare. Här finns exempelvis duloxetin. Dessa läkemedel jobbar genom att som blockar återupptaget av såväl serotonin som noradrenalin. Då stannar noradrenalinet och serotoninet kvar längre i synapsklyftan. En ökar alltså både sitt egna serotonin och noradrenalin. 

En kan också använda TCA, Tricykliska antidepressiva. Här finns exempelvis Amitriptylin. Likt SNRI blockar dessa läkemedel återupptaget för såväl serotonin som noradrenalin. TCA sätter sig även på en rad andra receptorer och har därför fler biverkningar än SNRI. Bland annat blockeras histamin som gör oss trötta, alfa-1 som kan ge lågt blodtryck och muskarin som kan ge muntorrhet, förstoppning och dimsyn.

Ytterligare en grupp är Alfa-2-receptorantagonister. Här finns exempelvis Mirtazapin. Detta läkemedel blockerar en autoreceptor som vanligen hämmar frisättningen av noradrenalin. Att hämningen är hämmad gör alltså så att vi får mer noradrenalin. 

Lite kladdig pluggbild av hur SSRI, SNRI, TCA och Mirtazapin verkar.

Lite spännande fakta är att många säger att det vid en depression finns för lite av exempelvis noradrenalin och serotonin. Dock är detta inget som är bevisat. Det vi vet är att folk tycks må bättre av att öka halten av dessa två substanser – men om det var lite från början är alltså inte klarlagt.

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar