Hur jobbar du i teamarbete?

Idag fokuserade vi på teamarbete och kommunikation i skolan och även om det inte kom upp något som kändes speciellt nytt eller chockerande så var vissa delar absolut spännande att fundera på. Två begrepp som kom upp under förmiddagen med fokus på teamarbete var Social Loafing och Unshared Information och jag tänker att jag lite kort ska beskriva dessa fenomen.

Social Loafing
Vad är det: Fenomen av att när vi i grupp ska lösa något så tenderar folk att anstränga sig mindre. Medan när vi jobbar individuellt tenderar folk att jobbar hårdare.

Experiment där vi ser detta är exempelvis när folk ska dra så hårt de kan i ett rep. Ledaren säger antingen att individen drar själv eller får individen information om att en jobbar i grupp om två, tre, fyra, fem eller sex personer. MEN! Det är falska försökspersoner som står bakom individen och hen drar alltså själv vid alla tillfällen. Det som syns är att folk drar hårdast när de tror att de drar själva.

Ett modernt exempel där vi kan se dessa tendenser är vid delade tvättstugor vs egna lägenheten. Gäller inte alltid men finns risk för social loafing när ett gäng ska hjälpas åt med något. Om målet däremot är högt och en måste hjälpas åt ser vi det inte på samma sätt, exempelvis för ett fotbollslag inför en viktig match.

Varför uppstår Social Loafing? Som individer vill vi maximera kvoten. Utfall/insats. På individuella uppgifter tenderar en ökad insats leda till ökat utfall och kvoten behålls på en hög nivå. På kollektiva uppgifter är det inte lika säkert att en ökad insats leder till ökat utfall och en minskad insats kan vara det bästa och smidigaste sättet att få en hög kvot. På kollektiva uppgifter är det nämligen personen med lägst insats som får den högsta kvoten.

Hur ser det ut för dig? Drar du ditt strå även vid gruppuppgifter eller är det lätt att prioritera det mindre än ditt eget?

Unshared information
Vad är det: Att vi som individer sitter på unik info men den sprids inte på samma sätt och inte lika smärtfritt som information som inte är ny och unik.

Experiment där vi ser detta är exempelvis när försöksdeltagare får veta att de tillsammans med en annan ska fatta ett beslut, nämligen att avgöra vem ska få ett lärarjobb. Individen får information om kandidaterna och får också veta att partnern kanske inte får samma information. Individen ska sedan skriva ner tio punkter med information om kandidaterna som hens partner ska få reda på och vice versa. Antingen får individen reda på saker som de redan vet (80% känd info och 20% okänd) eller får de reda på saker de inte vet (20% känd info och 80% okänd). Bedömer den information de redan visste som viktigare, mer relevant och mer korrekt medan ny information inte känns lika viktig, lika relevant eller lika korrekt. Fick också skatta hur bra ens partner var på jobbet och en bedömde partnern (och sig själv!) mer kompetent om en fick gammal information istället för ny.

Varför Unshared Information? Beslutsfattande i grupp kan styras av att varje person är biased om sin åsikt. Vi har en tendens att presentera en åsikt snarare än informationsutbytet. Flera undersökningar visar att man i grupper tenderar att diskutera gemensam information i högre utsträckning än unik information.

Så varför är det såhär? Det känns ju lite meningslöst att prata om saker alla redan vet. Dock kan det bero på en enkel effekt av sannolikhet, kan också bero på betingning och att en blir belönad att prata om saker andra vet och håller med om, medan en blir bestraffad av att prata om saker som känns nya.

Så två begrepp som kanske är nya för några, även om fenomenen kanske inte alls är förvånande eller främmande. Vill ni veta mer om begrepp, fenomen och saker som tas upp på psykologprogrammet? Vad saknas i bloggen och vad vill ni ha mer av? Säg gärna till, kommentera eller maila så kan jag anpassa efter vad som känns relevant och roligt att veta <3

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar