Hur kan ett samarbete se ut mellan yrkesgrupper? #proffsutbyte

Samarbete mellan yrkesgrupper ute i arbetslivet ser väldigt olika ut beroende på vilken arbetsplats en befinner sig på. För precis som många andra yrkesgrupper så är bredden inom psykologyrket väldigt stor. Som jag var inne på under inlägget gällande praktikplatser (som du kan läsa mer om här) så finns det flera olika slags områden en psykolog kan jobba inom. Dessutom kommer samarbetet mellan olika yrkesgrupper se olika ut även inom de olika områdena. En kan jobba kliniskt och ensam eller kliniskt och i team på samma sätt som en kan jobba inom Arbets- och Organisationspsykologi ensam eller i team med andra.

I detta inlägg kommer jag presentera en rad olika teamarbeten som finns ute i verkligheten. Det finns många många fler och ser återigen olika ut beroende på arbetsplats och funktion av denna – men här kommer ett axplock på hur jag har uppfattat att det kan se ut i olika samarbeten.

Utredningar: I olika utredningssammanhang kan psykologer sammarbeta på olika sätt. På vissa ställen görs hela utredningen av en psykolog medan det på andra ställen är väldigt mycket gränsöverskridande mellan yrkesgrupper för att genomföra en utbredning. Efter hjärnskador får jag för mig att det är vanligt med samarbete mellan psykologer, logopeder, fysioterapeuter och läkare. På vissa ställen görs också själva basutredningen, som är en lite övergripande och inte så ingående utredning, av olika yrkesgrupper men sen kompletterar psykologen med en mer ingående utredning.

SIP-möten: Under ett så kallat SIP-möte, samordnad individuell plan, läggs en helhetslösning för en individ. Detta innebär att många olika professioner kan medverka. Det kan vara såväl psykolog, sjuksköterska, behandlare, läkare, försäkringskassan, rehabkordinator, arbetsförmedling, socialtjänsten och anhöriga. Under dessa möten är patientens behov i centrum och en så bra plan som möjligt ska sättas.

Vid psykologisk behandling: Själva behandlingen i sig hålls i mångt och mycket endast av en psykolog. Vägen dit och hur det sen ser ut under behandlingen kan däremot vara olik. I vissa fall är det sjuksköterskor, fysioterapeuter, läkare eller annan vårdpersonal som skickar vidare till psykolog. I vissa fall är det också annan vårdpersonal inblandad samtidigt som själva psykologiska behandlingen – vilket gör att ett sorts samarbete uppstår.

Vid medicinsk behandling: Psykologer kan inte skriva ut medicin, trots att det handlar om medicin för psykiskt mående. Därmed blir samarbetet med en läkare ett faktum.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar