Hur samarbetar ni Jonathan?

Jonathan, som ni kunde läsa om här, har också svarat på lite frågor gällande #proffsutbyte och hur samarbetet ser ut ute i verkligheten. Här får ni läsa om hur han upplever att samarbetet ser ut på hans arbetsplats, WeMind. 

Samarbetet med andra professioner varierar mycket beroende på vilket ställe jag har varit på. På WeMind här i Stockholm fungerar det väldigt bra. Vi har inga behandlingskonferenser utan vi har konsultationstider varje morgon mellan 8:30 och 9:00 där man kan boka in sig hos varandra för att dra patientärenden eller diagnostiska frågor kring gemensamma patienter. Det fungerar verkligen super! Varierar hur mycket man själv använder det och hur mycket andra bokar in sig på en själv. En vanlig vecka kan vara 1 inbokning och en som du själv bokat in med någon. Tror jag kanske har fler då jag riktar in mig på behandling för EIPS patienter (DBT), patienter med hög suicidrisk (KBT), samt så är jag en av två psykologer som tar alla patienter med hög suicidrisk alt. Misstanke kring EIPS. Så kan bli att man har mer att bolla än andra psykologer som jobbar mer med den breda patientgruppen.

På sådana möten brukar jag främst konsultera och bolla vårdplanering med läkarna, men även kurator, arbetsterapeut, fysioterapeuter, casemanagers och sjuksköterskor. Väldigt blandat och alla sitter med olika glasögon, så givande!

För det mesta så värderar alla allas kommentarer lika högt, men där läkare och psykologer har sista ordet, men i vissa fall, framförallt med hyrpersonal (läs läkare) som inte är vana med rutiner osv. Kan ha lite svårt att ha alla på samma nivå i hierarkin.

Sedan har vi även ett DBT team och Neuropsykiatrisk utredningsteam (NPU) där man drar sina pats i mindre team. Inte alla som är med i dessa utan enbart dem som gör många utredningar och dem som jobbar med dbt förstås 🙂

Väldigt många möjligheter för samarbete! (Utöver handledningstillfällena som man har i grupp, 1 gång i månaden för respektive NPU, DBT, KBT)

Och som alltid finns det många förkortningar inom psykologin så här kommer en liten ordbok med några av orden ovan:
EIPS – Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (tidigare borderline)
DBT – dialektisk beteende terapi
KBT – kognitiv beteende terapi
NPU –  neuropsykiatrisk utredning

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar