Intervju med en HELT FÄRDIG PSYKOLOG!

Jonathan var min fadder då jag började psykologprogrammet år 2016. I juni 2018 tog han examen och är nu legitimerad psykolog. Han har fått svara på lite frågor om hur hans arbete ser ut idag. 

Var jobbar du idag och med vad? (någon speciell inriktning? Vad får du göra om dagarna?)
Jag jobbar på WeMind, en psykiatrisk mottagning i Nacka. Här jobbar jag med patienter med psykisk ohälsa som kräver specialistvård. Främst jobbar jag med Kognitiv beteendeterapi, men jag håller även på att specialisera mig på Dialektisk beteendeterapi (DBT), som är en metod utvecklad för självmordsnära och destruktiva personer med Borderline/Emotionellt instabil personlighetsstörning.

I arbetet på kliniken är ingen dag den andra lik. Arbetsuppgifterna har främst kretsat kring svårare kombinationer av ångest-, depressions- och neuropsykiatrisk problematik. Att arbeta inom psykiatrin innebär ofta att få arbeta med flera diagnoser samtidigt och med mer komplex problematik. Psykologarbetet består av utrednings-, bedömnings- och behandlingsarbete av patienter med psykossjukdomar, förstämnings- och ångestsyndrom samt neruopsykiatrisk problematik. Den stora bredden av arbetsuppgifter inom psykiatrin gör arbetet väldigt spännande. Dessutom är jobbet socialt, då du får möjlighet att båda arbeta självständigt och i samarbete med övriga yrkeskategorier såsom läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och kuratorer.

Arbetsdagen idag började med en fördjupad bedömning, där frågeställningen alltså är mer komplex kring vilka svårigheter patienten har. Det är lite som ett detektivarbete för att komma fram till rätt diagnos. Dagen fortsatte med tre behandlingssessioner, varav en gjordes ute på stan. Senare skrev jag ett utlåtande för en utredning av en patient, höll i en gruppbehandling tillsammans med en annan kollega, och övade med min psykologkollega på metoder från utbildningen i DBT. Dagen avslutades med lite journalanteckningar.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Från början var det kanske en önskan om att förstå människor tror jag, varför vi gör som vi gör och varför vi har det som vi har det. Jag blev alltmer intresserad och fascinerad av vad som formar ens personlighet, vad som avgör hur vi beter oss i olika situationer och varför vi mår som vi mår. Som psykolog inom psykiatrin får du verkligen möjligheten att göra exakt detta. Man djupdyker i människors levnadshistorier för att pussla ihop komplexa problembilder, för att förstå sig på den unika patientens svårigheter och kunna erbjuda rätt hjälp. Det är en obeskrivlig känsla att avsluta en kontakt med en person som tidigare inte velat leva men som idag ser en framtid, orden räcker inte till! Att få hjälpa andra människor med psykisk ohälsa på en vardaglig basis och vara en del av deras resa mot ett bättre mående, det sätter guldkant på min vardag, varje dag!

3 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar