Könsdysfori – känslan att vara född i fel kön

Idag hade vi presentation av ett grupparbete som rullat under några veckor av kursen vi nu läser. Min (fantastiska!!) grupp jobbade med könsdysfori vilket har varit väldigt spännande. Så idag presenterade vi såväl för vår egen klass men också för gymnasieelever. För er som inte var där så kommer här en kortversion av det hela.

Beskrivning av diagnosen
Könsdysfori är en uttalad bristande överensstämmelse mellan den upplevda könstillhörigheten och den tilldelade könstillhörigheten, samt en stark önskan om att leva som det upplevda könet. Det kan
förklaras som en stark känsla av att vara född i fel kön och har således inget att göra med sexuell läggning. Individer med könsdysfori kan vara heterosexuella, bisexuella eller homosexuella. Könsdysfori finns hos såväl barn, ungdomar och vuxna och kan ta sig uttryck på olika sätt från individ till individ. Gemensamt är dock att könsdysfori leder till lidande som påverkar individen i stor utsträckning i vardagen.

Prevalens
Totalt i världen:
1 av 21,739 individer. Siffrorna är dock baserade på en metaanalys av Arcelus et al. ( 2015). Dessa studier inkluderade dock endast hjälpsökande individer som fått en diagnos eller individer som ansökt om juridiskt könsbyte. Studier som baseras på självrapportering tyder på att siffrorna skulle kunna vara betydligt högre. Men fler studier behövs.

Hos barn och ungdomar:
Det är vanligt att barn beter sig könsatypisk och/eller att barnet uttrycker att hen är eller vill vara det motsatta könet. Av de prepubertala barn som uppfyller diagnosen könsdysfori är det dock en minoritet (cirka 20 procent) som fortfarande uppfyller diagnosen efter det att puberteten startat.

Ökning över tid:
Könsdysfori är ovanligt men ökar i hela världen, både bland unga och vuxna. Orsaken är hittills okänd, men tänkbara förklaringar är: miljöfaktorer, ökad kunskap och öppenhet, minskad stigmatisering, ökad tillgång till vård och att frågor kring könsroller och könsidentitet generellt har fått större uppmärksamhet.

Etiologi
Orsakerna till könsdysfori är ännu inte klarlagda. I dagsläget finns det mest stöd för den biologiska förklaringsmodellen. Mycket talar för att den del av hjärnan som antas ha med könsidentiteten att
göra differentieras i annan riktning än den övriga kroppen under graviditeten genom hormonell påverkan. Det finns också visst stöd för att genetiska faktorer spelar en roll i form av strukturella förändringar i hjärnan.

Forskning
Området för könsdysfori är snabbt växande och i behov av mer forskning, speciellt vad gäller könsdysfori hos barn och ungdomar.
Ny forskning på kopplingen mellan AST och könsdysfori, könsdysfori hos barn och unga, samt kring icke-binära transpersoner och
deras behov av könsbekräftande vård är på väg. Det är också viktigt att strukturerat följa upp de unga som söker hjälp, för att kunna
förstå om det finns olika typer av könsdysfori, dess etiologi, och för att veta vilken typ av vård som passar bäst för enskilda individer. Det finns en del forskning från Sverige om vuxna med könsdysfori och
det har nyss startat ett longitudinellt projekt om unga med könsdysfori i Uppsala.

En bredare avhandling, On Gender Dysphoria av Cecilia Dehjne, publicerades 2017 och behandlar resultaten av byte av juridiskt kön
och kirurgisk könsbekräftande behandling på patientgruppen. Avhandlingen är både kvantitativ och kvalitativ och ger en aktuell
bild av gruppen och dess hälsa.

Vår poster om könsdysfori

2 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar