Lite guidning i djungeln neurofarmakologi 1.0

Det finns mängder av läkemedel som har som uppgift att påverka hjärnan och min gissning är att det är rörigt även för de som är insatta. Namnen på medicinerna är många, precis som mediciner som inte har till uppgift att påverka hjärnan. De verksamma substanserna inte helt lätta att förstå sig på. Och vilka får egentligen skriva ut mediciner när det gäller psykisk ohälsa?

Här kommer några frågor och svar – funderar du på något annat? Bara hojta till så ska jag svara så gott jag kan! Fortsättning följer med fler frågor under kursens gång.

 

Vem får skriva ut medicin?
Psykologer får INTE skriva ut medicin. Tydligen finns en del undantag då ingen läkare finns på platsen när psykologer kan få speciella tillstånd för mediciner för psykisk sjukdom – men det är inte regel. Regel är istället att läkaren skriver ut medicinen. Tandläkare, tandhygienister, barnmorskor, vissa sjuksköterskor och optiker får skriva ut ett begränsat urval av läkemedel.

Substansnamn och produktnamn för ett läkemedel – vad är skillnaden?
Substansnamn är samma sak som det generiska namnet. Detta är den officiella benämningen på den aktiva substansen i läkemedlet. Inom EU används namn som fastställs av WHO. Läkemedlet säljs däremot under ett handelsnamn eller produktnamn. Detta benämns av läkemedelsföretaget som producerar läkemedlet. Ett exempel är den aktiva substansen paracetamol som säljs under till exempel namnet alvedon. 

 

Om biverkningar inträffar, vilka ska då rapporteras till Läkemedelsverket? Är någon skyldig att rapportera?
Vårdpersonal med förskrivarrätt har rapporteringsplikt till Läkemedelsverket. Alla allvarliga biverkningar, nya och oväntade biverkningar och misstänkta biverkningar hos nya läkemedel som inte är listade i FASS måste rapporteras. Med allvarliga biverkningar menas de som leder till döden, är livshotande, kräver sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering eller missbildning. Detta gäller även naturläkemedel och växtbaserade läkemedel. Biverkningar är ett problem inom läkemedelsbranschen och omkring 1000 personer dör varje år av följder av biverkningar. När en tänker på biverkningar får en dock väga nyttan med de negativa konsekvenserna och därmed känns det mer okej med biverkningar i vissa fall jämfört med andra. 

 

 

 

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar