Pedagogik och retorik

Veckan började alltså med pedagogik och retorik som jag skrev i inlägger här.

Igår examinerade vi delen i pedagogik och retorik genom att ha ett tjugo minuters långt framträdande. Där skulle vi visa på tydlig avgränsning av ämnet och ge klara definitioner av centrala begrepp. Argumentationen skulle vara väl underbyggd, insatsen skulle ha en tydlig struktur med inledning, huvuddel och avslutning. Framförandet skulle vara anpassat till den tänkta publiken där språket skulle vara klart och lättbegripligt. Även kroppsspråket skulle följa
basala retoriska principer gällande exempelvis ögonkontakt och hållning. Vi skulle använda oss av Logos, Pathos samt Ethos i vårt framförande. Framträdandet skulle dessutom vara väl inövat utan ett manus att läsa innantill av.

Logos, Pathos och Ethos?

Vad är det då? Jo, kortfattat så är logos förnuftet där talaren vill visa sakkunskap. Pathos är känslan där vi vill skapa gemenskap och ethos är identitet där vi vill skapa en självbild.

Mitt ämne var behandling för depression och målgruppen en gymnasieklass.

Och jag och min grupp, som jag diskuterade uppgiften med, valde att följa med en fiktiv person för att hålla en röd tydlig tråd. Jag försökte få informationen relevant för målgruppen genom att hålla personen till en gymnasieelev, fånga in att många har någon form av erfarenhet av depression och genom att engagera under föreläsningen.

Nu är det ju andra tider.

Så vi hade ingen gymnasieklass framför oss. Istället spelade vi in i grupper genom zoom. Det hade såklart varit kul att ha en riktig klass framför sig – men nu känns det kul att vi har allas filmer sparade! Kommer kika igenom min och se vad jag vill öva på. För att hålla föredrag och presentationer tycker jag är otroligt roligt!

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar