Psykologutredningar

Kursen vi avslutade torsdagen innan jul handlade om utredningar och utlåtanden. Utredningar görs av psykologer i olika kontexter och mer olika syften. Exempelvis kan det handla om att utreda en eventuell demens, en hjärnskada eller en eventuell ADHD-diagnos. Tänker att vi tar och pratar lite om det där med utredningar och utlåtanden. Så här kommer första delen om utredningar.

Vad är en utredning?
En utredning är en omfattande insamling av en persons kognitiva och psykologiska status. En utredning leder till en beskrivning av svårigheter och styrkor. Med hjälp av en utrednings resultat kommer en fram till vilken sorts stöd och hjälp som passar en person bäst.

Varför görs utredningar?
En utredning görs för att kunna ge svar på en eller flera frågor. Det kan exempelvis handla om en person har inlärningssvårigheter, hur en persons minne fungerar, hur koncentrationen och planeringsförmågan är, om en person kan sätta sig in i hur andra människor tänker eller hur personens psykiska hälsa är.

Ibland är syftet att komma fram till om en person har en diagnos eller inte men det kan också vara en mer generell utredning för att förstå personen och hens förmåga bättre.

Hur görs utredningarna?
En kan se utredningen som ett detektivarbete där många delar ska läggas samman och ge en enhetlig bild. En rad olika informationskällor används, såsom tester, observationer, tidigare dokumentationer, samtal med personen själv och med personens omgivning. Ibland kommer saker fram under utredningen som gör att fler tester bör läggas till. Testerna ska styras av frågeställningen och vad en vill ta reda på i utredningen.

Ibland används mer än psykologens kunskap och en är ett team som jobbar tillsammans med utredningen. Detta team kan utöver psykologer bestå av läkare, fysioterapeuter, logopeder, kuratorer, specialpedagoger och liknande.

Vad händer efter en utredning?
Efter en utredning är det dags att skriva ett utlåtande och ge en återgivning till personen som berörs. Det kommer ett inlägg om utlåtandeskrivning inom kort där ni kan läsa mer om vad som innefattas i detta. Viktigt efter en utredning är dock att den berörda personen och hens omgivning får reda på resultat och bedömning. Sen är det beroende vem som är uppdragsgivare och vad som beslutats med den  berörda personen som styr vilka mer som ska få ta del av utredningen och utlåtandet.

Vi har under detta moment gjort en rad olika moment som handlar om utredningar och utlåtande. Vi har genomfört ett psykologiskt test på en person, Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS). Vi har också fått kolla på en rad olika tester som psykologer har som verktyg vid olika utredningar. Vi har dessutom fått tre personer beskrivna samt fått journaler, testresultat från olika tester, anteckningar från observationer och liknande – för att genom det kunna landa i en bedömning och skriva ett utlåtande om respektive tre individer. De två första fick vi feedback från en annan klasskompis på och det tredje fick vi såväl feedback från en klasskompis och lämnade sen in för examination. Det har tagit OTALIGT mycket tid och ibland har jag slitit mitt hår. Så det har varit klurigt och stressigt deluxe, men för mig har det faktiskt ändå blivit mer och mer spännande under momentets gång.

Från föreläsning om patientfall 3.0.

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar