Samhälle och hälsa

Det blir snabba ryck och mycket försök till att hitta struktur när vi har korta kurser. Det är verkligen på gott och ont tycker jag. Å ena sidan skönt att ha många helger som ligger mellan två kurser och en är helt, helt totalt ledig från studier – men å andra sidan många uppstarter. En föreläsare vi hade beskrev kursstarterna som att börja på ett nytt jobb och till viss del kan jag hålla med. Givetvis är inte allt nytt och ibland är det liknande upplägg och mönster, men åtminstone för mig så tar det ändå energi att få överblick och sätta sig in i en kurs. Något jag dock tycker är väldig värt att göra.

Så i måndags började vi kursen samhälle och hälsa som också är en kort kurs. Tre veckor ska vi jobba med detta och hade jag fått välja hade jag gärna haft kursen längre för att den verkar så intressant. Några av kursmålen vi har är att vi ska kunna:

* Definiera och redogöra för begrepp och teorier centrala för områdena social stratifiering, socioekonomisk position, samhälle och hälsa
* Redogöra för och värdera sociala och beteendefaktorer som är viktiga för hälsa och dödlighet, med ett internationellt perspektiv
* Förklara och diskutera några av de centrala mekanismerna som medverkar till att skapa ojämlikhet i hälsa över livsloppet
värdera vetenskapliga studier om hälsa och ojämlikhet i hälsa

Vi har under kursen föreläsningar och litteratur som belyser genus, socioekonomisk status, psykisk hälsa globalt, HBTQ, äldre, barn och unga och migration. Så spännande tycker jag! Idag påbörjade jag och min grupp ett grupparbete kring hälsa och etnicitet som ska presenteras nästa vecka och jag själv sitter nu och klurar på vad min individuella inlämning ska handla om. Torsdag och fredag blir heldagar med föreläsningar och nästa vecka blir det större fokus på examinationsuppgifterna.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar