Socialpsykologi

Sista kursen innan sommaren och jag är så glad att det är en kurs som jag tycker är väldigt intressant. Inte för att andra kurser varit tråkiga – men vissa kurser har lite mer känts som något nödvändigt ont (statistik, inte alltid min favorit…) medan jag nu mer eller mindre varje dag tycker att det är otroligt intressant.

Varför är det då så intressant? Förmodligen för att det är så nära och så konkret. Socialpsykologi förklaras av Gordon Allport som  ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra. Alltså hur vi människor fungerar i olika sammanhang och varför vi gör det.

Som jag skrivit innan så läser vi en bredd men inte en djupdykning just nu. Älskar dock känslan av att vilja lära mer och vilja förstå mer. Lite av det jag tycker är spännande är följande:

SpegelneuronerVissa neuron i premotorcortex aktiveras som om man själv skulle utföra handlingen, och den aktiviteten ökar sannolikheten för att man faktiskt ska utföra handlingen.

Fundamentala attributionsfelet: Misslyckanden hos andra ses som orsakade av dem själva snarare än av omständigheterna i situationen, och tvärtom för egna misslyckanden. Vi tenderar också att ta åt oss äran av positiva händelser i vår omgivning och tillskriva andra orsaken till negativa

KonformitetAtt en ändrar sitt beteende och sin attityd för att passa in i sin omgivning och vad som anses vara normalt. Exempelvis så brukar man vilja veta hur folk kommer klä sig inför en stor fest och sedan rätta sig utefter detta. I denna påverkan behövs ingen yttre tillsägelse om att man tex klätt sig fel, det kan kännas i form av obehag.

Foot-in-the-door: En börjar med att be om en lite tjänst för att få inte en fot och sedan ber man om större tjänster. Exempelvis om man vill låna pengar så börjar man att be om lite pengar för att den andre personen ska gå med på det och sedan ber man om ännu mer pengar.

Door-in-the-face: En startar genom att be om en större tjänst än den tjänst man egentligen vill ha. Den tillfrågade är benägen att svara nej till den stora men sannolikheten för att den mindre tjänst man egentligen vill ha blir accepterad ökar. Detta för att det uppfattas som att man själv sänkt sina krav och att man “möts på halva vägen” Exempelvis- Fråga om någon vill köpa konsert biljetter för 500kr, när personen nekat så frågar man om de inte kan tänka sig att köpa en chokladask för 75kr. Benägenheten att köpa chokladasken har markant ökat även om man inte ens gillar choklad. Sannolikheten att man köpt något man inte vill ha har alltså ökat.

Och sist men inte minst för mig som kramas till höger och vänster: Både män och kvinnor får högre halter av oxytocin efter att ha kramat sin partner. Kvinnor får även lägre blodtryck och lägre halter av kortisol, vilket tyder på att kramar reducerar stress hos kvinnor.

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar