Stereotyp, fördom, diskriminering – vad är det och varför händer det?

Stereotyp, fördom, diskriminering – vad är vad?

  • Fördom: En oberättigad, oftast negativ attityd gentemot en grupp och dess medlemmar.
  • Diskriminering: Ett oberättigat beteende gentemot personer som
    tillhör en specifik grupp.
  • Stereotyp: En generaliserad föreställning om en grupp som appliceras på samtliga medlemmar i gruppen.

Så varför uppstår dessa fenomen då?

Det finns både emotionella och kognitiva förklaringar till varför fördomar, stereotypisering och diskriminering uppstår. Trots att det finns förklaringar till varför så vill jag dock poängtera att inget av detta rättfärdigar beteendet. Här är några anledningar till varför dessa fenomen uppstår:

  • Skapa och behålla ingruppsfördelar. Vi vill få så mycket resurser och tillgångar till vår grupp som möjligt.
  • Uppehålla och stärka sin självbild. Personer med låg självkänsla är generellt sett med fördomsfulla.
  • Mental effektivitet, förenkla sin sociala miljö. Det krävs bara att man sätter in en ny människa som man träffar i ett fack, så vet man sedan vilken typ av beteende man kan förvänta sig av denna
  • När något negativt händer kan fördomar rikta eventuella aggressioner till någon eller något annat genom att hitta en syndabock.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar