#STUDENTSTRESS – Vad är stress

Idag startar en gemensam temaperiod där KI-diggisarna kommer lägga extra fokus på stress i olika former. Så såväl på min blogg som på de andra bloggarnas sidor kommer en rad olika inlägg på temat att komma upp. Håll utkik och lämna gärna önskemål på frågor ni vill ska bli besvarade. Kan redan nu avslöja att jag kommer gå in på bra och dålig stress, prokrastinering och i detta inlägg ge en inledande förklaring till stressbegreppet. Andra bloggare kommer skriva om fysiologiska händelser vid stress, spärrtentor, att ha för många bollar i luften och att ha tentaångest.

Här hos mig börjar vi dock med en liten presentation av begreppet stress. Många hör om det i sociala medier, ser det på tidningsomslag och hör om det i umgängeskretsar och har säkert en uppfattning om vad stress är. Men vad är det egentligen?

Stress är en del av livet och inträffar för alla människor på ett eller annat sätt. Det finns olika saker som stressar individer, men bland annat påverkas vi av att ha för mycket att göra, att ha för lite att göra, att ha för höga krav, att ha sömnbrist och att ha en brist på återhämtning. Stress är något som finns med oss från evolutionen och är något som i grunden är bra för oss, vilket vi kommer in på i nästa inlägg. Stress kan se ut på olika sätt, beroende på sammanhang. Såväl genom hur stressen uppkommer och hur den upplevs. Stress kan ses som en reaktion som svarar på obalansen mellan den bedömda situationen och tillgängliga resurser. Denna reaktion kan vara fysiologisk, beteendemässig, emotionell eller kognitiv.

Det finns flera olika förklaringar på begreppet stress och några av de mest kända är Lazarus, McEwen och Selye. Lazarus menar att det är balansen mellan den bedömda situationen och tillgängliga resurser som spelar in. McEwen menar att det är något som uppfattas som ett hot mot organismen som utlöser fysiologiska och beteendemässiga responser. Selye menar att det är en ospecifik respons på påfrestningar. De ser alltså lite olika ut men gemensamt är att de handlar om ett stimulus/en situation, en individuell bedömning av situationen och en respons. En tenta kan vara ett stimunus, ”jag kanske inte klarar av tentan” kan vara en individuell bedömning och hjärtklappning och oro kan vara en respons.

Det finns olika typer av stress och även om jag i senare inlägg kommer in på bra kontra dålig stress så presenterar jag här lite olika typer av stress.
Akut stress:. Eller kortvarig stress. Det ger en förhöjd arousal och individen kan känna oro, ångest men kan också känna sig mer fokuserad och får eventuellt bättre minne.
Kronisk stress: Eller långvarig stress. Individen kan känna en nedstämdhet och hens exekutiva funktioner, så som minne, planering och sortering av intryck, försämras.

När känner du dig stressad och när känner du dig såhär yogisk lugn?

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar