#utbytemelbourne – Kurser jag läste

Utbytet ligger på 22,5 poäng vilket till innebar att jag skulle läsa tre kurser som vardera värderades till 6 units. Då utbytet ligger under Psykologprogrammets valbara period så är det relativt fritt med vad en kan välja. Läs mer om själva valet under Ansökan om att få kurser godkända av KI. Jag utgick från handboken från Monash och sollade fram kurser som verkade spännande men kollade också mycket på vad som tidigare blivit godkänt från KI. För att sedan få kurserna tillgodoräknade efter utbytet ska du efter att du fått dina betyg från Monash skicka in en ansökan om tillgodoräknande till KI. Jag har redan tidigare presenterat kursernas innehåll, men här kommer det återigen för en reminder.

Introduction to sociology
Antal units: 6

Vad den handlar om:
Kursen handlar om sociologi och varför vi gör som vi gör. Den rör områden som klass, gender, grupper, kultur, struktur, familj och annat som kan påverka oss.

Hur den är upplagd tidsmässigt:
Varje vecka hade vi en lecture på en timme och ett tutorial på en timme. Lecturen kan en välja att ha genom nätet vilket jag valde. Jag behövde därför inte vara på plats under den timmen utan kunde kolla vart jag ville och när jag ville. Tutorialsen är obligatoriska och du måste gå på ett visst antal procent av dessa tillfällen, jag hade dessa varje torsdag klockan 13.00 på Clayton Campus. Lecturesen tyckte jag var bra medan jag tyvärr tyckte att tutorialsen var ganska oinspirerande och oengagerande. Utöver lectures och tutorials så var det en hel del läsning varje vecka, detta kan vara artiklar eller kapitel i böcker.

Hur den är upplagd med inlämningar:
Kursen var en så kallad 100% within semester vilket betyder att den inte hade några tentor på slutet. Tentorna ligger annars under en treveckorsperiod i juni, men units med 100% within semester tar helt slut sista maj. Vi hade totalt fyra inlämningar under denna kursen. Den första var en reflektion om hur och varför en har hamnat där en har hamnat i samhället, detta för att väcka ett tankesätt kring vad som påverkar oss människor. Den andra inlämningen var dels en essayplan inför kommande essay, men också sökande, motiverande och refererande av källor som en tänker använda till essayn. Tredje inlämningen var en essay och fjärde inlämningen var att vi löpande under hela kursen hade sex quiz som skulle besvaras efter genomförandet av vissa moduler. Dessa kunde handla om exempelvis referat, plagiering och att skriva akademiskt.

Svårighetsgrad:
Detta var inte en så klurig kurs, dels då jag hade en del förkunskap från psykologprogrammet men också då det är en kurs för undergraduates som inte kräver förkunskap. Därför var många i klassen nya på universitetet och det känns som att hastigheten och inlämningarna var extra snälla på grund av det. Det var dock en spännande kurs som jag gillade att jobba med!

Global Consumption
Antal units: 6

Vad den handlar om:
Kursen handlar, som kanske hörs på namnet, om processen av global konsumtion. Detta med fokus på relationen etnicitet, kön, det västerländska samhället och hållbarhet. Ämnen som kläder, mat, teknologi, arbete och vård kommer att komma upp under kursen.

Hur den är upplagd tidsmässigt:
Varje vecka hade vi ett tvåtimmars-block där vi hade en timme med lecture och en timme med seminarium, jag hade dessa klockan 9.00 på torsdagar på Clayton Campus. Under lektionen gick vi igenom veckans ämne och gjorde olika uppgifter kring det. Tydligen var detta tillfälle inte obligatoriskt men jag behövde verkligen vara där för att hänga med. Precis som i förra kursen så ingick det här en hel del läsning varje vecka. Läsningen i denna kursen var väldigt mycket mer tidskrävande och väldigt mycket svårare.

Hur den är upplagd med inlämningar:
Även denna kursen var en så kallad 100% within semester. Under terminen hade vi tre större inlämningar som skulle betas av. Den första handlade om att se sig själv som en del av den globala konsument kapitalismen, den andra var en uppsats där en rad massa parametrar skulle få plats. Jag valde att fokusera på caring labour + etnicitet + kön och kollade på (o)hållbarhet och (o)jämställdhet kring det. En sista inlämning var att göra ett grupparbete om ett valfritt ämne som väckt intresse under kursen. Jag, Sofie och Blake valde att skriva om surrugatmödrarskap.

Svårighetsgrad:
Detta var, för mig, en väldigt svår kurs. Sociologi var ett nytt ämne och områden som kapitalism, globalisering, konsumtion och Marx – var alla nya för mig. Denna kursen hade varit bra att ha förkunskaper till, vilket faktiskt stod i beskrivningen av kursen – då tänkte jag dock mest som att jag skulle ha förkunskaper av studier på universitet. Oavsett om den var svår så var den faktiskt extremt givande och jag gillade både kursens innehåll och upplägg samt hur Tim, vår tutor och lärare arbetade.

Managerial communication
Antal units: 6

Vad den handlar om:
Kursen handlar om att förbereda inför arbetslivet på så sätt som att förstå ens eget sätt att kommunicera och fungera, hur en ska kunna få ett specifikt jobb, att förmedla ett visst meddelande och att kommunicera för att handleda andra.

Hur den är upplagd tidsmässigt:
I kommunikationskursen hade vi en tvåtimmars-workshop varje vecka, under dessa var vi väldigt aktiva och gjorde olika övningar, höll i presentationer och jobbade i grupper. Jag hade detta tillfälle varje onsdag klockan 12.00 på Caulfield Campus. Utöver de två timmarna på workshopen hade vi nätbaserade lektioner och läsning att göra varje vecka, detta följdes av ett quiz med frågor. Totalt tog läsningen, lektionen och quizet omkring två timmar.

Hur den är upplagd med inlämningar:
Och yes, även denna kursen var en så kallad 100% within semester, vilket var ett väl medvetet val. En kan säga att kursen byggde på fem olika inlämningar, den första var längre reflektion om ens personlighet och hur den kan kopplas till arbetslivet, den andra en inlämning av CV och personligt brev och den tredje en gruppuppgift där vi jobbade med ett fiktivt företag. Den fjärde uppgiften var att varje vecka bocka av quizen som jag nämnde tidigare och en sista uppgift var att någon gång under terminen, i en grupp, hålla i en del av en lektion.

Svårighetsgrad:
Denna kursen var likt sociologin, en kurs då noll förkunskap behövs. Det gjorde den lite enklare och lite mer förstående över vad vi studenter kan eller inte kan. Skulle därför inte säga att kursen är speciellt svår, utan lätt att genomföra.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar