Utlåtandeskrivning

Och efter utredningen som ni kan läsa om här, så kommer vi till utlåtandet. 

Vad är ett utlåtande?
Ett utlåtande är en beskrivning av utredningen. Såväl vilken frågeställning som låg till grund för utredningen samt ett gediget underlag besående av en bakgrund, observationer och resultat. Detta mynnar ut i en slutsats som består av en bedömning och rekommendationer. Självklart ska även formaliteter kring patientuppgifter och uppgifter om psykologen samt utredningens gång och bilagor gällande exempelvis resultat från alla tester presenteras.

I ett utlåtande ska en läsare förstå patientens tillstånd och förstå varför en utredning görs. En ska också genom en röd tråd kunna hänga med i hela utlåtandet från start till slut. Det ska i utlåtandet tydligt framgå på vilket sätt personen fungerar och på vilket sätt en har kommit fram till det.

Det är viktigt att vid ett utlåtande skriva så att läsaren förstår, att svara på uppdragsgivarens frågeställning och se över om särskilda krav för utlåtandet finns. Vid behov ska patienten kunna få ett sammanfattande utlåtande på en sida och även då med enkelt och lättförståeligt språk.

Varför görs en utlåtandeskrivning?
Det finns en rad olika syften med att skriva ett utlåtande. Först och främst är det viktigt att personen som utlåtandet handlar om förstår och kan ta del av vad som skett. Det är också viktigt att uppdragsgivaren får utlåtandet och kan ta del av informationen. Framför allt är det viktigt att få fram rekommendationer och hur en ska gå vidare och kunna hjälpa den berörda individen på bästa sätt – oavsett vad för psykologisk utredning det handlar om.

Vintrigt vackert på Karolinska Institutet

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar