Vad är haloeffekten?

Under kursen arbets- och organisations psykolog har vi, som jag tidigare varit inne på, skrivit om haloeffekten. Men vad är då haloeffekten? Jo, haloeffekten är en term för ett bedömningsfel och skapas när ett intryck av en enskild egenskap eller ett enskilt karaktärsdrag hos en person påverkar bedömningen av denna individ i faktorer som egentligen är orelaterade. Detta kan ta sig i uttryck såväl positiv som negativ men gemensamt är att det sker vid ett tidigt möte innan en känner individen i fråga. Ett exempel på en positiv haloeffekt är om en individ som du tycker är attraktiv även får andra positiva egenskaper – så som trevlig, pålitlig, kunnig och smart. Det motsatta gäller för en negativ haloeffekt, då en negativ egenskap eller ett negativt karaktärsdrag ger kopplingar och förutfattade meningar om negativa orelaterade saker. En anledning till att haloeffekten finns är då vi matas av extremt mycket information omkring oss och därför tar kognitiva genvägar och felaktiga snabba lösningar för att spara på våra mentala krafter.

Haloeffekten är ett brett område som är såväl spännande som skrämmande. Inte minst med den vinkeln som vi valde att jobba med haloeffekten. Vi jobbade nämligen med haloeffekten kring fysiskt utseende, kläder, röst och kroppsspråk. Vi riktade dessutom in oss på rekrytering och fokuserade på hur ett första intryck av ovanstående faktorer vid en rekrytering kan ge förhastade slutsatser och därmed också göra en felbedömning om vem som bör ha ett visst jobb. Så vad har vi fått fram? Jo (tyvärr) ger det första intrycket och haloeffekten att vi drar slutsatser som inte finns. Om vi fortsätter lära känna individen kan detta ändras – men just i rekrytering är det ofta ett första intryck som väger in. Och det känns faktiskt lite tråkigt att en sån sak som ett handslag eller en klädstil kan påverka att så pass stort beslut som vem som får ett visst jobb. Speciellt när varken handslaget eller kläderna har något med jobbet i sig att göra.

Så hur ska vi undvika att påverkas av haloeffekten då? Det bästa sättet att kunna förbise haloeffekten tror vi först och främst är att medvetandegöra och belysa fenomenet. Att med kunskap och medvetenhet kunna backa och bli varse om att magkänslan kanske inte alltid är hundra rätt även om det känns så. Dessutom tror vi att en expert på området ska ta hand om en rekrytering. Nog för att en chef är expert på sitt jobb – men gällande rekrytering kanske någon annan har bättre kunskap? Om en inhyrd konsult inte tas till hjälp skulle vi säga att det är viktigt att tänka på följande:

* Lita inte på magkänslan – tåls att nämnas igen!
* Skippa bild på CV:t – vad säger det egentligen?
* Tänk på ordningsföljden inom rekryteringsprocessen – vad skapar ditt första intryck?
* Tänk på vilken typ av intervju som genomförs – en strukturerad är högre korrelerad med hur arbetsprestationen faktiskt kommer att vara jämfört med en ostrukturerad.

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar