Vad är tankarna bakom Unified Protocol?

Under kursen psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi så har vi läst om bland annat behandling av psykiatriska diagnoser/problematik. En behandling som har kommit upp i samband med det är Unified Protocol, eller UP som den också kallas.

Det är en speciell behandling då den är skapad för flera olika diagnoser, den är så kallad transdiagnostisk. Till skillnad från KBT-behandlingar som är specifikt skapade för exempelvis social ångest, depression eller GAD så är denna behandling alltså tänkt att passa till flera olika diagnoser och tillstånd.

Versionen från 2013, en nyare – från 2020 – finns nu att tillgå.

Varför är det så då?

Jo, tankarna bakom behandlingen är att flera olika tillstånd av psykisk ohälsa delar samma underliggande struktur och sårbarhet. Det är David Barlow och hans forskning som ligger till grund till det hela han menar att det finns stora överlapp mellan ångest och förstämningssyndrom. Han beskriver dessa syndrom som känslomässiga störningar och detta kommer bli ledordet för hur en patient behandlas med hjälp av UP. Enligt Barlow kan UP passa för alla typer av ångesttillstånd, förstämningssyndrom och andra diagnoser med starka känslomässiga komponenter.

Hur gå behandlingen till?

Behandlingen är uppbyggd av åtta olika moduler och stort fokus ligger just på känslor och känsloreglering. Den stora bakomliggande orsaken till varför en patient mår bättre är enligt UP just det faktum att patienten blir bättre på att reglera sina känslor. Detta innebär alltså inte att ångesten eller känslorna är mindre – men att reaktionen i kropp, tanke och beteende på dessa är annorlunda.

Bland annat finns moduler som handlar om att förstå och känna igen känslor, att jobba med icke-värderande medveten närvaro, att förbättra en kognitiv flexibilitet – alltså att lära sig identifiera negativa tankar, ifrågasätta dessa och tänka i alternativa tankar, att förbättra ett flexibelt beteende – alltså att lära sig identifiera och gå emot det känslostyrda beteendet, att öka toleransen för kroppsliga reaktioner kopplade till jobbiga känslor och att exponera sig för jobbiga situationer som väcker känslor.

Vad tänker du som läser om detta gällande UP? Är det en bra tanke att komma åt bakomliggande likheter? Finns risk att det inte träffar lika rätt som en renodlad behandling?

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar