Vad gör jag på min VFU?

Som nämnt tidigare ser det olika ut hur parktiken ser ut beroende på vart en är och vilka ens handledare är. För egen del är jag supernöjd med mina handledare och stället jag är på. Exempel på vad jag får göra på min praktik är följande:

Askultera. Att askultera, alltså gå med och observera, är något vi tidigare gjort när vi varit ute på olika arbetsplatser. Här har vi inte gjort det i så stor utsträckning utan är med mer än så. Dock har vi möjligheten att askultera både sjuksköterskor och läkare vilket enligt mig är ett gyllene tillfälle att få inblick i andra yrkeskategorier som vi jobbar i nära anslutning med.

Utredning. Att göra en neuropsykiatrisk utredning innebär att en person kommer med en viss frågeställning och att vi genom anamnes, tester, screeningformulär och anhörigsamtal ska kartlägga det hela. Det kan exempelvis gälla en frågeställning om ADHD eller autism. Vi har möjlighet att genomföra en eller flera utredningar under vår praktik.

Individuell behandling. En kan behandla olika psykiska tillstånd, så som paniksyndrom, social ångest, PTSD, spelberoende och depression. Alkohol och substansberoende behandlas oftare i olika typer av grupper. Vi har möjlighet att genomföra behandling på vår praktik.

MINI-intervju. En basutredning är något som alla får möjlighet att genomföra om de kommer till beroendecentrum. Detta är ett strukturerat intervjuverktyg som kan användas i diagnostik vid psykisk ohälsa. Detta är något som läkare, psykologer och sjuksköterskor kan genomföra och något som vi kandidater kan genomföra.

ÅP-grupp. ÅP står för återfallsprevention och är en grupp som erbjuds på mottagningen. Syftet är helt enkelt att jobba preventivt med återfall av alkohol eller droger. Denna grupp leds av mina två handledare och jag och Greta kan sitta med i gruppen.

Sömngrupp. Nästa vecka startar jag och Greta upp en egen grupp som kommer fokusera på sömn. Gruppen kommer dels bestå av psykoedukationmen fokus kommer ligga på en KBT-modell för att jobba med insomni. Det ska bli väldigt spännande!

Inläsning. Såväl inför behandling, grupper och utredningar behöver en läsa in sig. För trots snart fyra år i skolbänken så gäller det att friska upp minnet och läsa in. Dessutom kan en ta tillfället till akt att läsa in sig på områden som känns extra spännande som en innan inte haft tid eller möjlighet till att faktiskt kika närmare på.

Behandlingskonferenser. På behandlingskonferensen samlas olika yrkesgrupper och diskuterar olika fall som av olika skäl kan behöva en annan infallsvinkel från en annan profession. Här sitter vi med och får se hur olika yrkesgrupper kommunicerar, samarbetar och bidrar på olika sätt.

APT. På en så kallad APT, arbetsplatsträff, samlas samtliga ur personalen och går igenom saker som berör personalen och arbetsgruppen.  Detta inträffar en gång i månaden och då sitter vi med och får se hur en APT fungerar på arbetsplatsen.

Psykologmöten. Varje vecka har psykologerna på mottagningen ett mindre möte för att kunna diskutera olika frågor och funderingar. Värdefullt för såväl oss kandidater som en färdig psykolog!

Handledning. Som kandidat har en också rätt till handledning under minst en timmer per vecka. Nu jobbar vi nära båda våra handledare och kan diskutera olika frågor mer eller mindre dagligen, men det kan såklart också vara värdefullt att boka in tid för specifika frågor.

KBT-handledning, NPU-handledning, psykologmöten för hela beroendecentrum. Utbildning och handledning tänker jag är en viktig del i att aldrig stanna upp och att aldrig luta sig tillbaka för mycket. Inom beroendecentrum får jag känslan av att handledning, utbildning och möten prioriteras högt. Detta tänker jag är värdefullt såväl för oss kandidater men också för färdiga psykologer. För det kan alltid komma upp frågor eller funderingar längst med vägen. Ofta är det ett tillfälle i månaden som vi ska iväg på de olika typerna av handledning eller möten.

Kandidatutbildning inom Beroendecentrum. Kandidater inom beroendecentrum har dessutom lyxen att vid fem tillfällen få utbildning. Dessa träffar kan handla om hur beroendecentrum är uppbyggt, hur en ska tänka kring journalföring, hur en ska tänka med samsjuklighet och liknande.

Handledning. Som kandidat har en också rätt till handledning under minst en timmer per vecka. Nu jobbar vi nära båda våra handledare och kan diskutera olika frågor mer eller mindre dagligen, men det kan såklart också vara värdefullt att boka in tid för specifika frågor.

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar