Vad gör vi under termin nio?

Det är ju galet att sista två terminerna är på ingång.

Men lika galet som det är – så sant är det också. Så vad fyller vi våra dagar med under termin nio? Jo, två kurser ges parallellt under både termin nio och tio. Under termin nio läser vi kursen Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi på 80 % av tiden medan kursen Examensarbete i Psykologi läses på 20 % av tiden. Under termin tio blir det inte helt oväntat ombytta roller för de två kurserna.

Jag kommer presentera kurserna lite mer ingående i detta inlägg. Kommer troligen återkomma både en och två gånger under terminens gång gällande vad vi gör. Men här kommer en första inblick!

Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi

En kurs på 30 högskolepoäng (30 högskolepoäng räknas som en termin med helfarts studier). Kursen innehåller fyra olika moment. Vissa moment sträcker sig lite olika länge i tid, då en del betas av under några veckor och andra löper under hela terminen.

De olika momenten är:

 • Moment 1, Patientarbete under handledning, del 1.
  • Vilket innebär att vi har egna patienter på antingen en vårdcentral eller inom specialistpsykiatrin. Vi träffar vår patient en gång i veckan under en termin. Utöver att vi träffar patienten behöver vi planera inför mötet, skriva journal och rapport efter mötet och så har vi handledning i smågrupper där vi ger och tar emot feedback för att utvecklas.
 • Moment 2, Evidensbaserade behandlingsmodeller och kliniska färdigheter
  • Detta momentet är i sin tur indelat i fem olika perioder, varav vi precis avslutat den andra perioden. Än så länge har vi haft fokus Skolbildningar och pratat om olika synvinklar av psykologin. Vi har också haft fokus Terapeutiska tekniker då vi har läst, haft föreläsningar, rollspelat och diskuterat. Kommande perioder är Terapiforskning och evidens, Behandling av psykiatriska diagnoser/problematik och Behandling av barn och unga. Vad som kommer där återstår att se.
 •  Moment 3, Psykologiska behandlingsmetoder, verkningsmekanismer och implementering
  • Här kommer vi få lära oss om att fortsätta diskutera verksamma mekanismer i en behandling, bli bättre på aktuell forskning gällande generella och specifika faktorer som påverkar en behandling och lära oss se behandling från olika perspektiv.
 • Moment 4, Patientarbete under handledning, del 2
  • Egentligen exakt samma sak som moment ett, men att det nu är under termin tio. Vi träffar alltså en ny patient under termin tio men resten är sig likt.

Examensarbete i psykologi

Ytterligare en kurs på 30 högskolepoäng. Under denna kursen skriver vi helt enkelt (eller inte alls helt enkelt!) vår masteruppsats. En uppsats som kommer vara omfattande och tidskrävande. Målet med kursen är att fördjupa kunskaperna i psykologi och psykologisk metod genom att självständigt under handledning planera och genomföra ett forskningsinriktat uppsatsarbete. Jag kommer skriva tillsammans med Greta i min klass vilket känns väldigt roligt! På grund av Covid-19 gick vår första plan i stöpet, men nu har vi landat i ett annat projekt som känns spännande och meningsfullt!

 

Vissa delar under hösten ges på KI, vilket känns otroligt roligt!

2 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar